IL-KELMA TA' ALLA

Verbum Domini

Eżortazzjoni Appostolika Postsinodali tal-Papa Benedittu XVI

30 ta' Settembru 2010