VERBUM DOMINI.

Vidjos qosra b'siltiet minn din l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Benedittu XVi dwar il-Kelma ta' Alla

 

Par 7.  Il-Kristjaneżmu hu reliġjon ta' Kelma Ħajja u mhux miktuba u muta ...