TESTMENT IL-ĠDID

 

Mattew

Mark

Luqa

Ġwanni

 

Atti tal-Appostli

 

Rumani

1 Korintin

2 Korintin

Galatin

Efesin

Filippin

Kolossin

1 Tessalonkin

2 Tessalonkin

1 Timotju

2 Timotju

Titu

Filemon

 

Lhud

 

Ġakbu

1 Pietru

2 Pietru

1 Ġwanni

2 Ġwanni

3 Ġwanni

Ġuda

 

Apokalissi