IT-TESTMENT IL-QADIM

 

Testment il-Ġdid 

Ġenesi

Eżodu

Levitiku

Numri

Dewteronomju

 

Ġożwe

Imħallfin

Rut

1 Samwel

2 Samwel

1 Slaten

2 Slaten

1 Kronaki

2 Kronaki

Esdra

Neħemija

Tobit

Ġuditta

Ester

1 Makkabin

2 Makkabin

 

Ġob

Salmi

Proverbji

Koħčlet

Għanja  tal-Għanjiet

Għerf

Bin Sirak

 

Isaija

Ġeremija

Lamentazzjonijiet

Bāruk

Eżekjel

Danjel

Hosegħa

Ġoel

Għamos

 

Għabadija

Ġona

Mikea

Naħum

Ħabakkuk

Sofonija

Ħaggaj

Żakkarija

Malakija