LAIKOS

 

 

IL-KOTBA TAT-TESTMENT IL-ĠDID

San Mattew

San Mark

San Luqa

San Ġwann

 

Atti tal-Appostli

 

L-Ittra lir-Rumani

L-Ewwel Ittra lill-Korintin

t-Tieni Ittra lill-Korintin

Ittra lill-Galatin

L-Ittra lill-Efesin

L-Ittra lill-Filippin

L-Ittra lill-Kolossin

L-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin

It-Tieni Ittra lit-Tessalonkin

L-Ewwel Ittra lil Timotju

It-Tieni Ittra lil Timotju

L-Ittra lil Titu

L-Ittra lil Filemon

L-Ittra lill-Lhud

 

L-Ittra ta' San Ġakbu

L-Ewwel Ittra ta' San Pietru

It-Tieni Ittra ta' San Pietru

L-Ittra ta' San Ġuda

L-Ewwel Ittra ta' San Ġwann

It-Tieni Ittra ta' San Ġwann

It-Tielet Ittra ta' San Ġwann

Il-Ktieb tal-Apokalissi