Amoris LŠtitia:  Il-Ferħ tal-Imħabba. Eżorazzjoni tal-Papa Franġisku

Diskors tal-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna dwar l-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku, Amoris lŠtitia - Il-Ferħ tal-Imħabba, dwar l-Imħabba fil-Familja.  30 ta' Ottubru 2016.

Amoris lŠtitia, dwar l-Imħabba fil-Familja.

Werrej Tematiku tal-Amoris lŠtitia.

Sintesi tal-Amoris lŠtitia, dwar l-Imħabba fil-Familja.

Disa' domandi u tweġibiet dwar l-Amoris lŠtitia.

Kwotazzjonijiet mill-Amoris lŠtitia.

Il-qoxra tal-publikazzjoni tal-Amoris lŠtitia bil-Malti.

L-Amoris LŠtitia u Dokument Uffiċjali dwarha b'ilsna oħra

Amoris lŠtitia. by Pope Francis on Love in the Family.

Summary of Amoris lŠtitia: On Love in the family.

Nine questions and answers about Amoris lŠtitia.

Amoris lŠtitia. di Papa Francesco, sull' Amore nella Famiglia.

Sintesi del Amoris lŠtitia, sull' Aamore nella famiglia.

Nove domande e risposte sull' Amoris lŠtitia.

TAGĦRIF U RIŻORSI DWAR L-AMORIS LAETITIA

 

Vidjos u Awdjos oħra dwar Amoris Laetita

Archbishop Cupich discusses Apostolic Exhortation Amoris Laetitia.

Cardinal Donald Wuerl on Amoris Laetitia, Conscience and Truth.

Cardinal Donald Wuerl. Amoris Laetitia: The recent Synods and the Church's Ancient Teaching on the Family.

L-Isqof Robert Barron dwar l-Amoris lŠtitia u l-akkumpanjament tal-persuni.

Bishop Peter Doyle on Amoris Laetitia.

Archbishop Julian Porteous of Hobart. The family as the place of love.

Marriage and the Family: Through the Lens of Amoris Laetitia. D. Bean, S.Bollman, C. West and A. Mitchell. uCatholic Webinar.

Fr Tony Kerin and Madeline Dugdale discuss Amoris Laetitia, Archdiocese of Melbourne.

L'esortazione del Papa sulla famiglia. L'approfondimento in studio di Giacomo Galeazzi, vaticanista. TV2000.

Fr James Martin sj, Top five takeaways from Amoris Laetita.

Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna.  Diskors fl-aġġornament tal-Kleru. Seminarju, tal-Virt¨, Rabat. 26/05/2016. [audio].

Preżentazzjoni mill-Isqof Mario Grech tal-Amoris Laetitia lill-kleru ta' Għawdex. Seminarju, Victoria. 04/06/2016 [test].  [audio]

Isqof Mario Grech. Inħarsu lejn il-Familja bl-għajnejn ta' Kristu.  Diskors b'referenza għall-Eżortazzjoni, Amoris titia. 10/04/2016 [test].  [audio]

Dun Richard N Farrugia dwar l-Amoris Laetitia. Radju Margerita, Ta' Sannat [audio].

 

X'tiftakar jew x'fhimt mill-Amoris LŠtitia.  Minn Francesco Pio Attard

L-Ewwel Programm. Introduzzjoni għall-Eżortazzjoni.

It-Tieni Programm. L-Ewwel u t-Tieni Kapitlu tal-Eżortazzjoni

It-Tielet Programm. Mit-Tielet sal-Ħames Kapitlu tal-Eżortazzjoni

Ir-Raba' Programm. Mis-Sitta sad-Disa' Kapitlu tal-Eżortazzjoni

L-Isqfijiet Maltin dwar l-Amoris LŠtitia

Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris LŠtitia. 08/01/2017.

L-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna waqt il-preżentazzjoni tal-Edizzjoni bil-Malti tal-Amoris lŠtitia. 30/10/2016.

Sintesi tad-diskors tal-Isqof Mario Grech dwar l-Amoris Laetitia. Seminarju, Għawdex. 04/06/2016.

L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech bl-ewwel reazzjonijiet tiegħu dwar Amoris Laetitia. 09/04/2016 [video].

 

Sussidji mill-Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana dwar l-Amoris LŠtitia

L-ewwel tliet kapitli tal-A.L. Kumm. Teoloġika Interdjoċesana. Dun Pawl Sciberras, Dun Ray Zammit, Dun Richard-Nazzareno Farrugia. 31/05/2016.

Ir-raba' u l-ħames kapitlu tal-Amoris lŠtitia tal-Papa Franġisku. Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana. Dun Hector Scerri. 08/06/2016.

Is-sitt u s-seba' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lŠtitia. Dr Pauline Dimech. 17/06/2016.

It-tmien kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lŠtitia. Dr Nadia Delicata. 28/06/2016.

Id-disa' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amorist lŠtitia. Dun John A. Berry. 06/07/2016.

 

Riżorsi dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris LŠtitia u Sinodi tal-Isqfijiet dwar il-Familja

Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Ottubru 2014.

Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Ottubru 2015.

Intervent tal-Kardinal Schonborn waqt il-preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. 08/04/2016.

 

L-Isqfijiet ta' Buenos Aires fuq kapitlu 8 u l-ittra tal-Papa Franġisku

Kriterji bażiċi għat-twettiq ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. Ittra mill-Isqfijiet tar-Reġjun ta' Buenos Aires lis-Saċerdoti. 05/09/2016.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ta' Buenos Aires dwar il-kriterji bażiċi għat-twettiq ta' kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 08/09/2016.

 

Amoris LŠtitia.  Kliem il-Papa Franġisku fuq l-Imħabba. Preżentat mid-Djaknu Carl Scerri bil-kortesija ta' Radju Leħen il-Qala.

L-Ewwel Programm.  Kapitlu I u Kapitlu II.

It-Tieni Programm. Kapitlu III u Kapitlu IV.

It-Tielet Programm. Kapitlu V u Kapitlu VI.

Ir-Raba' Programm. Kapitlu VII, Kapitlu VIII u Kapitlu IX.

 

Riżorsi oħra dwar l-Amoris LŠtitia

Dun Kevin Schembri. Amoris Laetitia u aspetti partikulari tat-tmien kapitlu. Konferenza fl-aġġornament tal-Kleru Ġunju 2016.

Dun Kevin Schembri f'seba' filmati qosra dwar il-kapitli differenti tal-Amoris LŠtitia.

Dun Reuben Deguara dwar l-Amoris Laetita.  Mgr Edward Xuereb. Novelty of 'The Joy of Love. Times of Malta. 22/02/2017.

Konferenza Stampa mill-Vatikan li matulha kienet preżentata l-Amoris LŠtitia 08/04/2016.

Cardinale Christoph Sch÷nborn. Amoris Laetitia, atto di Magistero colmo di Misericordia. 08/07/2016.

 

Archdiocese of Philadelphia. Pastoral Guidelines for Implementing Amoris Laetitia. 01/07/2016.

Bishop Robert Barron's first thoughts on Amoris Laetitia. 08/04/2016.

That's "Amoris". Dun Brendan Gatt dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris Laetitia. Newbook. 11/04/2016.

Il-Ferħ tal-Imħabba. Fuljett maħruġ mis-Santwarju Nazzjonali Madonna ta' Pinu. 08/04/2016.

The Joy of Love. Ten very important points in Pope Francis' Amoris Laertitia about Love in the Family. 08/04/2016.

 

Rocco Buttiglione, Il-Ferħ tal-Imħabba li fixel lit-Teoloġi. Osservatore Romano, 20/07/2016.

Rocco Buttiglione. Amoris laetitia takes step in the direction marked by Wojtyla. Vatican Insder, 30/05/2016.

Amoris Laetitia, Start with Chapter 4.  Thomas Reese. Faith and Justice, National Catholic Reporter. 08/04/2016.

Pope Francis on the modern family. What we learned from Amoris Laetitia. 08/04/2016.

La Chiesa non condanna il peccatore. Enzo Bianchi commenta l'Amoris Laetitia. 09/04/2016.

 

John L. Allen Jr. Pope Francis lets the world in on the Church's best-kept secret. Crux, Taking the Catholic Pulse. 08/04/2016.

Camila Domonoske. Some relationship advice from Pope Francis. NPR. 08/04/2016.

Andrea Gagliarducci. Interpreting Amoris Laetitia through the lens of Catholic tradition. Catholic News Agency. 08/04/2016.

R. R. Reno. A Stubborn Givenness. First Things. 11/04/2016.

James Martin sj. Discernment: A key to Amoris Laetitia. America. 07/04/2016.

 

Deacon William T. Ditewig. Amoris Laetitia. We advance together, the strong helping the weak. 08/04/2016.