Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Raġel u Mara (I). Udjenza Ġenerali. 15/04/2015.

 Kollni tal-Mulej. Qari bil-Malti ta' dokumenti dwar il-Ħajja Kkonsagrata. 

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid. 12/04/2015.

  Tislima tal-Papa Franġisku lill-Armeni u Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid u l-Ħniena Divina. 12/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar tat-Tieni Ħadd tal-Għid u tal-Ħniena Divina. 11/04/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Il-Familja – It-Tfal (II). 08.04/2015.

  Regina Coeli.  Diskors tal-Papa Franġisku. It-Tnejn fuq l-Għid jew Tnejn l-Anġlu.  06/04/2015.

  Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku.  L-Insara huma rimja ta’ umanità ġdida. Għid il-Kbir. 05/04/2015.

  Noħorġu nxandru l-Vanġelu tal-Irxoxt fit-toroq tagħna. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Għid 2015. 05/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Lejl Qaddis tal-Għid. 04/04/2015. 

  Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. Ta’ Pinu.   Għawdex. 04/04/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali 2015. 23/01/2015.

  Riflessoni tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew. 03/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku f’Ħamis  ix-Xirka, Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. 02/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. 02/04/2015.

  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut. Il-Liturġija tgagħmilna u żżommna Nsara. 02/04/2015.

  It-Tridu Paskwali. Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 01/04/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2015. 29/03/2015.

Ara Żidiet oħra li jmorru aktar lura