ŻIDIET RIĊENTI

Settembru 2019

Il-ħniena hi att ta' ġustizzja. Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 17/09/2019.

Nitolbu għall-politiċi.  Il-Papa Franġisku f'Dar santa Marta. 16/09/2019.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Afrika. Udjenza Ġenerali. 11/09/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f’Quddiesa għas-sewwieqa tal-muturi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu.15/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Parroċċa ta’ St Patrick’s fil-Belġju. 15/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 15/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun. 14/09/2019.

Redemptoris Mater. L-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Mqaddsa Marija fil-ħajja tal-Knisja. Pellegrina fid-Dinja,. 25/03/1987.

Missier iż-Żgħażagħ.  Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-100 anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Bosco. 31/01/1988.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f’quddiesa għall-anzjani organizzata mill-Caritas. Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta. 12/09/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt ċelebrazzjoni mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. 11/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi matul irtir għas-saċerdoti. Ir-rwol tal-qassisin fl-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida. 10/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mauritius. Omelija tal-Papa f'Port Louis. 09/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mauritius. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 09/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Omelija tal-Papa f'Antananarivo. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagacar. Messaġġ tal-Papa waqt Angelus. 08/09/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Vitorja. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 08/09/2019.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lil grupp ta’ żgħażagħ li se jmorru Gwatemala. 08/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Madagascar. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 07/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal għall-Okkażjoni tas-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija. Knisja Arċipretali tal-Mellieħa. 07/09/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. It-Twelid tal-Madonna, Solennità. 07/09/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mozambique. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. 05/09/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar. 01/09/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 01/09/2019.

Il-Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolarini għal Settembru 2019.

Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi fid-Djoċesi ta' Għawdex. Settembru 2019.

It-Triq. Fuljett mill-Grupp ta' Talb fost il-Ħaddiema. Settembru 2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2019.

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Settembru 2019.

Fittex aktar ...