Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti fil-bidu ta' sena skolastika ġdida. 25/09/2018.


Ittra mill-Isqof Mario Grech lill-Għalliema f'Għawdex fl-inawgurazzjoni ta' sena skolastika ġdida. 25/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Estonja. Omelija tal-Papa fil-Pjazza tal-Libertà. Tallinn. 25/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Estonja. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet. 25/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Latvja. Omelija tal-Papa waqt il-quddiesa quddiem is-Santwarju ta' Marija Omm Alla, Anglona. 24/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Latvja. Diskors tal-Papa fil-laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 24/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Talba tal-Papa waqt żjara fil-Mużew tal-Okkupazzjoni u t-Taqbid għal-Libertà. 23/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Diskors tal-Papa fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 23/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Omelija waqt il-quddiesa f'Park ta' Santakos f'Kaunas. 23/09/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni u t-tberik tal-istatwa ta' San Ġorġ Preca fil-parroċċa tas-Swatar. 23/09/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, 23/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Diskors waqt il-laqgħa maż-Żgħażagħ. 22/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Talba tal-Papa Franġisku fis-Santwarju Mater Misericordia. 22/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Litwanja. Diskors fil-laqgħa mal-Awtoritajiet u s-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 22/09/2018.


Vjaġġ Appostoliku atl-Papa Franġisku fil-Litwanja. Merħba lill-ġurnalist fit-Titjira Papali minn Ruma lejn Vilnius fil-Litwanja. 22/09/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Katekisti fis-Santwarju Ta' Pinu. 22/09/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa ta' San Ġwann. Knisja Parrokkjali ta' San Ġwann. 21/09/2018.


Aktar katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Nri 40, 41 u 42.  (1992).


Omelija tal-Papa Pawlu VI waqt il-Quddiesa fil-Pellegrinaġġ Appostoliku tiegħu fil-Filippini. 29/11/1970.


Il-Papa f'Dar Santa Marta. Niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin. 21/09/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa Pontifikali fil-festa nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza. 21/09/2018.


Il-Papa f'Dar Santa Marta.  Ix-Xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba. 20/09/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu f'Ġerusalemm. 19/09/2018.


Weġġaħ lil missierek u lil ommok. Id-9 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 19/09/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Ragħaj umli li jitħassar lill-oħrajn u jekk jakkużawh, jitlob. 18/09/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt velja ta' talb fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija. f'Ġerusalemm. 18/09/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt quddiesa fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija f'Ġerusalemm. 18/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-24 Ħadd matul is-Sena. 16/09/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Santwarju tal-Qawmien ta' Lazzru, Betanja. 16/09/2018.


X'jagħmel tassew ġieħ lin-nisrani? Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Knisja parrokkjali ta' Ħal Balzan. 16/09/2018.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Palermo. Diskors lill-Kleru, Reliġjużi u Seminaristi. 15/09/2018.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Palermo. Diskors liż-Żgħażagħ. 15/09/2018.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Palermo. Omelija fit-Tifkira Liturġika tal-Beatu Pino Puglisi. 15/09/2018.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Palermo. Diskors fil-laqgħa mal-Fidili. 15/09/2018.


L-Enċiklika Humanae Vitae tal-Papa Pawlu VI (1968), moqrija bil-Malti.


Temi minn Gaudete et Exsultate, Nru 4. Iż-Żewġt Uċuħ tal-Qdusija. Vidjo 5m15.


Aktar katekeżijiet minn San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Nri 37, 38 u 39. 1992.


Inawgurazzjoni tax-xbieha tal-Madonna ta' Pinu li saret mill-Isqof Mario Grech f'Nazaret. 15/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini. Sala Clementina. 14/09/2018.


Il-Papa f’Dar Santa Marta: Is-Salib jgħallimna ma nibżgħux mit-telfiet għax wara hemm ir-rebħa. 14/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda, fosthom ukoll l-Isqof Awżiljarju Malti, Mons. Joseph Galea Curmi. 13/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku dwar it-Teoloġija tat-Tenerezza. Sala Clementina. 13/09/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fuq l-Għolja tal-Karmelu, fl-ewwel jum tal-Pellegrinaġġ Djoċesan fl-Art Imqaddsa. 13/09/2018.


L-istil tan-nisrani hu l-ħniena – il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta. 13/09/2018.


Jum il-Mistrieħ. Profezija ta' Ħelsien. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti Udjenza Ġenerali. 12/09/2018.


L-akkużatur il-kbir, ix-xitan, imqabbad mal-Isqfijiet. Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 11/09/2018.


Rapport tal-Omelija tal-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. In-Novità tal-Vanġelu ma taċċettax żewġ uċuh. 10/09/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-quddiesa tal-funeral ta' Joseph G. Grech. 10/09/2018.  


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fi tmiem il-konferenza Plexus, orgaizzata mill-MCYN. 09/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/09/2018.


Diskors tal-Papa Frangisku waqt is-Simpożju Internazzjonali tal-Unjoni  tal-Benedittini. 08/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet minn territorju missjunarju. Sala Klementina. 08/09/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 08/09/2018.


Aktar katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 34, 35 u 36. Udjenza Ġenerali fl-1992.


Nibnu djarna fuq il-blat. Ittra Pastorali mill-Isqfijiet fil-festa tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. 08/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Ġenituri Taljani. 07/09/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Bambina, in-Naxxar. 07/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa internazzjonali għan-Nisa Romol Ikkonsagrati. Vatikan. 06/09/2018.


Jum il-Mistrieħ Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 05/09/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-wasla tal-Istatwa ta' Marija Bambina fl-Isla. 04/09/2018.


Il-Papa Franġisku f'Santa Marta. F'qalb il-bniedem hemm battalja eterna bejn tajjeb u ħażin. 04/09/2018.


Il-Papa Franġisku f'Santa Marta. Quddiem min ifittex l-iskandlu, skiet u talb. 03/09/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 02/09/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-festa tal-Għoti tal-Istimmati ta' San Franġisk. Knisja Parrokkjali tal-Qawra. 02/09/2018.


Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Għożża tal-Ħolqien. 01/09/2018,


Il-Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolarini. Ħarġa ta' Settembru 2018.


Hostels għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta. Ittra tal-Isqof Mario Grech dwar inizjattiva tad-Djoċesi ta' Għawdex biex tgħin l-istudenti li jistudjaw f'Malta. 01/09/2018.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li se jkunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2018.


Tliet katekeżijiet oħra bil-Malti,  Nri 31, 32 u 33, minn sensiela dwar il-Knisja li kien ta l-Papa San Ġwanni Pawlu II.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Oblati ta' San Ġużepp. Sala Konċistorju. 31/08/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Bażilika ta' Marija Bambina fix-Xagħra. 31/08/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-festa ta' Santa Jeanne Juga, fundatriċi tal-Little Sisters of the Poor. Kunvent atl-Little Sisters of the Poor, Ħamrun. 30/08/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali.  Il-Vjaġġ Appostoliku fl-Irlanda. 29/08/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-Martirju ta' San Ġwann il-Battista. Knisja tal-Xewkija. 29/08/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda.  Konferenza Stampa mill-Papa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 26/08/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda.  Diskors tal-Papa fil-laqgħa mal-Isqfijiet.  Kunvent tas-Sorijiet Dumnika. Dublin. 26/08/2018.


Kulħadd jista' jsalva.  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San  Bartilmew. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Għargħur. 26/08/2018.


Aetatis Novae.  Istruzzjoni Pastorali dwar il-Komunikazzjoni Soċjali. Kunsill Pontifiċju għall-Komunikazzjoni Soċjali. 22/02/1992.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għat-Tieni Ġurnata Dinjija tal-Foqra li tkun fit-18 ta' Novembru 2018. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu. 13/06/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Att Penitenzjali u Omelija waqt il-Quddiesa f'Phoenix Park, Dublin. 26/08/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Diskors tal-Papa fl-Angelus. Pjazza tas-Santwarju ta' Knock, Dublin. 26/08/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Diskors tal-Papa fil-Festa tal-Familja. Croke Park Stadium, Dublin. 25/08/2018.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Diskors tal-Papa lill-Awtoritajiet Ċivili. Kastell ta' Dublin. 25/08/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quudiesa tal-Magħmudija. Knisja Parrokkjali ta' Burmarrad. 25/08/2018.


Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Weġġaħ isem il-Mulej. 22/08/2018.


Ittra tal-Papa Franġisku lill-Poplu ta' Alla. “Jekk membru jbati, ibatu wkoll (il-membri) l-oħra miegħu”. 20/08/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 19/08/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' Santa Marija fil-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr, Malta. 19/08/2018.


Katekeżijiet 26, 27 u 28 tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Udjenzi Ġenerali f' Marzu u April 1992.


Laqgħa tal-Papa Franġisku lill-Abbatini fit-12-il Pellegrinaġġ Internazzjonali tal-Abbatini. Pjazza San Pietru. 31/07/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2018.


Ma nistgħux inkunu Nsara u ma naħsbux kontinwament f’min għandu bżonn. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Ommna Marija Mtellgħa s-Sema. Mosta. 15/08/2018.


L-Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennità tal-Assunta, waqt il-Pontifikal. Katidral ta’ Għawdex. 15/08/2018.


Is-Serħan tagħna huwa Ġesù Kristu. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 14/08/2018.


Via Crucis immexxija mill-Papa Franġisku fil-Kolossew. 14/04/2017.


Anglicanorum Coetibus tal-Papa Benedittu XVI. Kostituzzjoni Appostolika li tipprovdi għall-Ordinarjati Personali għall-Anglikani li deħlin f’komunjoni sħiħa mal-Knisja Kattolika. 04/11/2009.


Tliet Katekeżijiet oħra tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 22, 23 u 24 minn sensiela ta' 137 katekeżi. Jannar u Frar 1992.


Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika dwar il-piena kapitali. Reviżjoni ta' paragrafu 2267. 11/05/2018.


Pawlu VI: Il-Papa Montini. Sensiela ta' sitt programmi awdjo bi thejjija għall-kanonizzazzjoni tiegħu fl-14 ta' Ottubru 2018.


Alla jħobbna, għażel destin sabiħ għalina. L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali, tal-Qrendi. 13/08/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-sena. 12/08/2018.


Djalogu tal-Papa Franġisku maż-Żgħażagħ Taljani. Circo Massimo. 11/08/2018.


Riflessjoni mill-Papa Franġisku f'għeluq il-Velja ta' talb maż-żgħażagħ Taljani. Pjazza San Pietru. 11/08/2018.


Xandar tal-għożża tal-ħajja. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-Ordinazzjoni Episkopali tieg]u. 11/08/2018.


L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika Minuri tal-Mosta waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-konsagrazzjoni ta' artal ġdid. 10/08/2018.


Neħtieġu lil Kristu. Ittra Pastorali tal-Isqof ta' Għawdex Mario Grech fl-okkażjoni tas-Solennità ta' Marija  Mtellgħa s-Sema 2018. 06/08/2018.


Catechesi Tradendae. Ezortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Katekeżi fi żminijietna. 16/10/1979.


L-Idolatrija. Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 08/08/2018.


Id-dinjità u d-drittijiet tal-għalliema, li huma essenzjali għall-formazzjoni taċ-ċittadini. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-iffirmar tal-ftehim kollettiv bejn is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u l-MUT. 07/08/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tas-Salvatur. Ħal-Lija. 06/08/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konfernza Internazzjonali fit-tielet anniversarju tal-Enċiklika, Laudato Sì. 06/07/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 05/08/2018.


L-Ewwel diskors tal-Isqof Joseph Galea Curmi fi tmiem l-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu fil-Katidral tal-Imdina. 04/08/2018.


Bonus Altor - Missier Twajjeb. L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Joseph Galea Curmi. Katidral, Imdina. 04/08/2018.


Aktar katekeżijiet tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja.  Numri 19, 20 u 21 minn sensiela ta' 137 waħda.


L-istedina tal-Isqof il-ġdid, Mons. Joe Galea Curmi. 03/08/2018.


Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Awwissu 2018.  01/08/2018.


Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Ma jkollokx allat oħra għajri. 01/08/2018.


 Żidiet eqdem ...