TRASMISSJONIJIET SKEDATI

Novembru 2017

26. L-Arċisqof J. Scicluna jiċċelebra l-festa ta’ Kristu Re, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera, 16:45.


26. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


22. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


19. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


19. Quddiesa mill-Papa Franġisku fl-okkażżjoni tal-Jum Dinji tal-Foqra, 09:55.


18. Udjenza tal-Papa Franġisku mall-Fondazzjoni "Joseph Ratzinger-Benedict XVI", 09:00.


15. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


12. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


12. L-Arċisqof J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fl-okkażjoni ta' Jum it-Tifkira, 09:00.


11. Udjenza tal-Papa Franġisku - Simpożju dwar id-Diżarmament, 12:30.


9. L-Arċisqof J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Ġwann mal-gradwati l-ġodda tal-Universita' ta' Malta, 18:15.


8. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


5. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


3. Quddiesa mill-Papa Franġisku b'sufraġju għall-Kardinali u l-Isqfijiet mejtin, 11:30.


2. Talb mill-Papa Franġisku b'Tifkira tal-Għerien ta' Ardeatine, 17:15.


2. Quddiesa mill-Papa Franġisku għall-vitmi kollha tal-gwerra, 15:00.


2. Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha, fil-Kappella taċ-Ċimiterju tal-Addolorata mill-Arċisqof J. Scicluna, 09:45.


1. Quddiesa Solenni fil-Festa tal-Qaddisin kollha mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, 17:00.


1. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


Ottubru 2017

29. Angelus - Il-Papa Franġisku, 13:00.


28. Kungress Internazzjonali '(Re)thinking Europe' mal-Papa Franġisku, 17:30.


27. Kungress Internazzjonali '(Re)thinking Europe' - Reazzjonijiet tad-Delegazzjoni Maltija, 19:00.  


26. Mill-Belt tal-Vatikan - il-Papa Franġisku jingħaqad mal-Istazzjoni Spazjali Internazzjonali, 15:00.


25. Quddiesa mill-Arċisqof J. Scicluna mal-Forzi Armati ta’ Malta fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, 10:00.


25. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


23. Quddiesa mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Knisja tas-Sagra Familja, il-Bidnija, f'għeluq il-ġimgħa mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, 15:00.


22. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


18. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


16. Ċerimonja Uffiċjali tal-FAO mill-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Ikel, 09:30.


15. Quddiesa mill-Papa Franġisku bil-Kanonizzazzjoni u l-Angelus, 10:00.


12. Quddiesa mill-Papa Franġisku fil-Ċentenarju tal-Kongregazzjoni tal-Knejjes Orjentali, 10:15.


11. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


8. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:30.


6. Udjenza tal-Papa Franġisku mal-parteċipanti tal-Kungress "Id-Dinjita' tat-Tfal f'Dinja Diġitali",12:15.


4. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 16:00.


1. Il-Papa Franġisku fil-Bologna - Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, 16:55.


1. Il-Papa Franġisku fil-Bologna - Laqgħa mal-istudenti u d-dinja tal-akkademja, 15:25.


1. Il-Papa Franġisku fil-Bologna - Laqgħa mal-Kleru u l-Persuni Kkongastari, 14:25.


1. Il-Papa Franġisku fil-Bologna - Laqgħa mad-dinja tax-xogħol u l-Angelus, 11:55.


1. Quddiesa mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Knisja tal-Frangiskani Konventwali f'għeluq ix-xahar tal-Ħolqien, 10:30.


1. Il-Papa Franġisku fil-Bologna - Vista lill-emigranti tal-post, 10:25.


1. Il-Papa Franġisku f'Cesena - Laqgħa mal-Knisja ta' Cesena, 08:55.


1. Il-Papa Franġisku f'Cesena - Laqgħa man-nies tal-post, 08:10.


Settembru 2017

30. Udjenza tal-Papa Franġisku mal-membri tal-Assoċċjazzjoni tal-Muniċipalitajiet Taljani, 11:45.


27. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 11:30.


24. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


21. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann fl-okkażjoni ta’ Jum l-Indipendenza, 09:00.


20. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


17. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


14. Quddiesa mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann f’għeluq il-200 sena mit-twaqqif tal-Provinċja Agostinjana f’Malta, 19:00.


13. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


11. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Ċerimonja tat-Tluq, 01:45.


10. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Quddiesa mal-fidili f'Cartagena, 23:00.


10. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Vista lis-Santwarju ta' San Pietru Claver u l-Angelus, 18:45.


10. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Tberik tad-Dar ta' kenn għan-nies li m'għandhomx dar, 17:30.


9. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Laqgħa mas-Saċerdoti, ir-Reliġjużi u s-Seminaristi, 22:55.


9. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Vista lid-Dar għall-Familji San Jose', 21:55.


9. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Quddiesa f'Medellin, 16:30.


9. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Waqfa ħdejn is-Salib tar-Rikonċiljazzjoni, 12:20.


8. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Laqgħa ta' Talb Nazzjonali għal Rikonċiljazzjoni Nazzjonali, 22:35.


8. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Quddiesa bil-Barka, 16:00.


8. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof J. Scicluna fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, 09:15.


7. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Quddiesa f'Simon Bolivar Park, 23:00.


7. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Laqgħa mal-kumitat tal-CELAM, 21:55.


7. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Laqgħa mal-Isqfijiet tal-Kolumbja, 17:50.


7. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Kolleġjata Arċipretali ta’ Marija Bambina, l-Isla.


7. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Vista lill-Katidral u r-residenza tal-Kardinal, 17:10.


7. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Bogota' Laqgħa mal-Awtoritajiet, 15:55


6. Il-Papa Franġisku fil-Kolumbja - Ċerimonja ta' Merħba - Bogota', 23:30.


3. Angelus Domini- Il-Papa Franġisku, 12:00.


2. L-omelija mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann fil-ftuħ tax-Xahar tal-Ħolqien.


Awwissu 2017

30. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


27. Angelus Domini- Il-Papa Franġisku, 12:00.


23. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


20. Angelus Domini- Il-Papa Franġisku, 12:00.


15. Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof J. Scicluna fil-festa ta' Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema, 18:00.


15. Angelus Domini- Il-Papa Franġisku, 12:00.


13. Angelus Domini- Il-Papa Franġisku, 12:00.


9. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


6. Angelus Domini- Il-Papa Franġisku, 12:00.


2. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


Lulju 2017

30. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 12:00.


23. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 12:00.


16. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 12:00.


12. Quddiesa mill-Arċisqof J. Scicluna fl-okkażjoni ta' Jum il-Pulizija, 09:00.


9. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 12:00.


1. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 12:00.


Ġunju 2017

30. Ordinazzjoni Presbiterali mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann, 18:30.


29. Pontifikal fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Katidral tal-Imdina, 18:00.


29. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 12:00.


29. Quddies mill-Papa Franġisku bl-impożizzjoni tal-Pallium, 09:25.


28. Quddiesa Lejlet il-Festa ta' San Pietru u San Pawl mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Katidral tal-Imdina, 17:45.


28. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:45.


26. Quddiesa tal-Għoti tad-Djakunat mill-Arċisqof J. Scicluna, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 18:30.


25. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 11:50.


24. Solennità tat-twelid ta' San Ġwann il-Battista mal-Arċisqof J. Scicluna fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 18:00.


23. Maratona Globali tar-Rużarju għas-Sacerdoti (Għawdex - Il-Madonna ta' Pinu), 13:00.


23. Maratona Globali tar-Rużarju għas-Sacerdoti (Malta - Il-Madonna tal-Mellieħa), 07:30.


21. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:45.


20. Il-Papa Franġisku f'Bozzolo - vista lill-qabar ta' Don Primo Mazzolari, 09:00.


19. Ftuħ tal-Konvenzjoni fuq il-Familji u l-edukazzjoni tal-adoloxxenti mill-Papa Franġisku, 18:55.


18. Quddiesa tas-Solennita' ta' Korpus - Il-Papa Franġisku, 18:55.


18. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 11:50.


18. Quddiesa mill-Arċisqof J. Scicluna fis-Solennità ta' Corpus Christi fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 09:00.


17. Quddiesa ta' inawgurazzjoni tal-Maestro di Cappella Hamish Dustagheer fil-KonKatidral ta' San Ġwann, 18:00.


14. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:45.


11. Angelus Domini - Il-Papa Franġisku, 11:50.


7. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:45.


4. Quddiesa ta' Pentekoste u Regina Coeli - Il-Papa Franġisku, 09:55.


4. Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin mal-Arċisqof J. Scicluna mill-Konkatidral ta' San Ġwann, 09:15.


3. Vġili ta' Pentekoste - Il-Papa Franġisku, 17:50.


Mejju 2017

31. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:45.


28. Regina Coeli - Il-Papa Franġisku, 11:50.


27. Il-Papa Franġisku f'Ġenova - Ċelebrazzjoni Ewkaristika, 17:00.


27. Il-Papa Franġisku f'Ġenova - Laqgħa mat-tfal tal-Isptar Gaslini, 15:15.


27. Il-Papa Franġisku f'Ġenova - Laqgħa maż-żgħażagħ tal-Missjoni Djoċesana, 12:15.


27. Il-Papa Franġisku f'Ġenova - Laqgħa mal-Knisja tal-Liguria u reliġjonijiet oħra, 10:00.


27. Il-Papa Franġisku f'Ġenova - Laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol, 08:30.


24. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


24. Il-Papa Franġisku jirċievi l-President tal-USA f'udjenza, 08:15.


21. Il-Papa Franġisku jżur il-parroċċa ta' San Pietru Damiani f'Ruma, 17:30.


21. Regina Coeli - Il-Papa Franġisku, 12:00.


18. Udjenza għal dawk li jsofru mill-marda ta' Huntington u l-familji tagħhom, 11:00.


17. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


14. Regina Coeli - Il-Papa Franġisku, 12:00.


13. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-konferenza 'Soċjetà Ġusta Għal Żminijietna'.


13. Il-Papa Franġisku ġewwa Fatima - Ċerimonja tat-Tlugħ, 17:50.


13. Il-Papa Franġisku ġewwa Fatima - Quddiesa u Kanonizzazzjoni ta' Francisco u Jacinta, 10:50.


12. Il-Papa Franġisku ġewwa Fatima - Tberik tax-xegħmat u r-reċita tar-Rużarju, 22:20.


12. Il-Papa Franġisku ġewwa Fatima - Vista' lill-Kappella tad-Dehriet, 19:00.


12. Il-Papa Franġisku ġewwa Fatima - Vista' lill-Kappella Bażi, 17:50.


12. Il-Papa Franġisku ġewwa Fatima - Ċerimonja ta' Merħba, 17:20.


10. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


8. Sezzjoni Plenarja tal-Istat tal-Forum Ewropew - Kampus Valletta, Universita' ta' Malta, 09:00.


7. Regina Coeli - Il-Papa Franġisku, 12:00.


7. Ċelebrazzjoni tal-Quddies b'ordinazzjonijiet għas-Saċerdozju, 09:15.


7. L-Istat tal-Forum Ewropew - Katedral ta' San Ġwann, 19:00.


6. Ċerimonja tal-Ħalfa tal-Gwardji Svizzeri Pontifiċji, 17:00.


3. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


April 2017

30. Regina Coeli - Il-Papa Franġisku, 12:00.


30. Udjenza tal-Papa Franġisku mall-membri tal-Azzjoni Kattolika Taljana, 10:50.


29. Il-Papa Franġisku fl-Eġittu - Ċerimonja tat-Tluq, 16:45.


29. Il-Papa Franġisku fl-Eġittu - Laqgħa ta' Talb, 15:15.


29. Il-Papa Franġisku fl-Eġittu - Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, 09:30.


28. Il-Papa Franġisku fl-Eġittu - Vista ta' Korteżija lil Papa Tawadros II, 17:20.


28. Il-Papa Franġisku fl-Eġittu - Laqgħa mal-awtoritajiet Politiċi u Ċivili, 16:40.


28. Il-Papa Franġisku fl-Eġittu - Laqgħa  mal-parteċipanti tal-Konferenza Internazzjonali fuq il-Paċi, 16:00.


28. Il-Papa Franġisku fl-Eġittu - Vista ta' Korteżija lill-President Eġizzjan u lill-Imam il-Kbir ta' Al-Azhar, 14:20.


28. Il-Papa Franġisku fl-Eġittu - Ċerimonja ta' merħba, 14:00.


26. Udjenza Ġenerali, 09:50.


23. Regina Coeli - Il-Papa Franġisku, 12:00.


22. Ċelebrazzjoni li tfakkar il-"Martri l-Ġodda" tal-Għoxrin u l-Wieħed u Għoxrin Seklu, 17:00.


19. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


17. Regina Coeli - Il-Papa Franġisku, 12:00.


16. Il-Quddiesa tal-Għid - Il-Papa Franġisku, 09:55.


16. Il-Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej mal-Arċisqof J. Scicluna mill-Konkatidral ta' San Ġwann, 09:15.


15. Vġili tal-Għid - Il-Papa Franġisku, 20:25.


15. Il-Liturġija tal-Vġili tal-Għid mal-Arċisqof J. Scicluna mill-Konkatidral ta' San Ġwann, 20:00.


14. It-Triq tas-Salib (Via Crucis) - Il-Papa Franġisku, 21:05.


14. Ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Muej - Il-Papa Franġisku, 16:55.


14. L-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej mal-Arċisqof J. Scicluna mill-Konkatidral ta' San Ġwann, 15:30.


13. It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal Mulej mal-Arċisqof J. Scicluna mill-Konkatidral ta' San Ġwann, 18:00.


13. Il-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka - Il-Papa Franġisku, 09:25.


13. Il-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka mal-Arċisqof J. Scicluna mill-Konkatidral ta' San Ġwann, 09:15.


12. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


9. Ċelebrazjoni ta' Ħadd il-Palm u Angelus mal-Papa Franġisku, 10:00.


9. Ċelebrazjoni ta' Ħadd il-Palm mal-Arċisqof J. Scicluna mill-Konkatidral ta' San Ġwann, 09:15.


8. Velja ta' talb mal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, 18:30.


5. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


4. Udjenza mal-Papa Franġisku għall-Konvenzjoni fil-50 anniversarju ta' Populorum Progressio, 11:30.


2. Il-Papa Franġisku f'Mirandola - Laqgħa mal-komunitajiet milquta' mit-terrimot, 16:30.


2. Il-Papa Franġisku f'Capri - Quddiesa fi Pjazza Martiri, 10:30.


Marzu 2017

29. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


26. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


25. Il-Papa f'Milan - Laqgħa ma' dawk li għadhom kemm irċevew is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, 17:15.


25. Il-Papa f'Milan - Quddiesa f'Monza Park, 14:50.


25. Il-Papa f'Milan - Laqgħa mas-saċerdoti u l-persuni kkonsagrati, 09:50.


25. Il-Papa f'Milan - Laqgħa mar-residenti tal-White Houses, 08:30


24. Udjenza mal-Kbarat tal-Unjoni Ewropeja u l-Gvern, 18:00.


22. Quddiesa mill-Arċisqof J. Scicluna b'suffraġju ta' Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca, 18:30.


22. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


21. Kommemorazzjoni ta' Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca fl-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu, 10:40.


19. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


17. Liturġija Penitenzjali minn Papa Franġisku, 16:55.


15. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


12. Vista Pastorali tal-Papa Franġisku fil-Parroċċa ta' Santa Madalena di Canossa, 18:00.


12. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


12. Konsagrazzjoni tal-Knisja tal-Kapuccini fil-Furjana, 10:00.


5. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


3. L-Ewwel Ħadd tar-Randan bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija, 18:30.


1. Quddiesa Stazzjonali ta' Ras ir‑Randan mill-Arċisqof J. Scicluna, 18:30.


1. Purċissjoni u Quddiesa mill-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied, 16:30.


1. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


Frar 2017

26. Vista tal-Papa Franġisku lill-Knisja Anglikana "All Saints", 15:50.


26. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


25. Udjenza tal-Papa Franġisku għall-komunita' ta' Capodarco, 12:12.


22. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


19. Vista Pastorali tal-Papa Franġisku fil-Parroċċa ta' Santa Marija Josefa tal-Qalb ta' Ġesu', 18:00.


19. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


17. Il-Papa Franġisku jżur l-Universita Rome Tre, 10:00.


15. Premju "Ekonomija u Soċjeta'" & "Alternattivi Kostruttivi f'Era ta' Taqlib Globali, 12:30.


15. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


12. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


11. Quddiesa f'Jum il‑Morda mill-Arċisqof J. Scicluna, 10:00.


8. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


7. Preżentazzjoni tal-Messaġġ tal-Papa Frangisku għar-Randan 2017, 11:00.


6. Preżentazzjoni tal-Jum Dinji tal-Morda u ta' min idur bihom, 11:00.


5. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


5. Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja mill-Arċisqof J. Scicluna, 11:00.


2. Quddiesa Pontifikali fil‑Festa tal‑Preżentazzjoni tal‑Mulej fit‑Tempju mill-Arċisqof J. Scicluna, 18:00.


2. Quddiesa mal-Istituti ta' Ħajja Kkonsagrata u Soċjetajiet ta' Ħajja Appostolika mal-Papa Franġisku, 17:25.


2. Quddiesa fil-ftuħ tal-proċess Djoċesan għall-kawża tal-beatifikazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech mill-Arċisqof J. Scicluna, 17:00.


1. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


Jannar 2017

29. Angelus- Il-Papa Franġisku, 12:00.


25. Solennita' tal-Konverżjoni ta' San Pawl - Il-Papa Frangisku, 17:25.


25. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 10:00.


24. Preżentazzjoni tal-Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjonijiet, 11:00.


23. Preżentazzjoni tal-Websajt il-Ġdida tal-Vatikan, 11:15.


22. Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


22. Pontifikal Solenni fil-festa tal-Konverżjoni ta' Missierna San Pawl mill-Arċisqof J. Scicluna, 09:15.


21. Quddiesa mill-Papa Franġisku għat-8 Ċentinarju tal-Ordni Dumnikan, 15:55.


18. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


15. Vista Pastorali lill-Parroċċa ta' Santa Marija ta' Setteville, 17:50.


15. Quddiesa għall-koppji li ser jiżżewġu matul l-2017 mill-Arċisqof J. Scicluna, 17:30.


15. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


15. Quddiesa fil-Jum Dinji tal-Migranti u Refuġjati mill-Arċisqof J. Scicluna, 09:00.


13. Preżentazzjoni tad-Dokument Preparatorju tas-Sinodu tal-Isqfijiet taż-żgħażagħ, 11:00.


9. Tislijiet mill-Papa Franġisku lill-Korp Diplomatiku, 10:00.


8. Quddies minn Papa Franġisku bil-Magħmudija tat-trabi, 09:25.


8. Quddiesa tal-Epifanija u Kandidatura ta' Żewġ Seminaristi mill-Arċisqof J. Scicluna, 09:15.


7. Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2016 mill-Arċisqof J. Scicluna, 17:30.


6. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


6. Il-Papa Franġisku jiċċelebra Quddiesa fis-Solennita' tal-Epifanija, 09:55.


5. Udjenza mal-popolazzjonijiet milquta mit-terrimot fl-Italja minn Papa Franġisku, 11:00.


4. Udjenza Ġenerali, 09:50.


1. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


1. Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla minn Papa Franġisku, 09:55.


1. Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum il-Paċi mill-Arċisqof J. Scicluna, 09:00.


Diċembru 2016

31. Quddiesa ta' Radd il-Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi Tmiem is-Sena, 18:30.


31. Ċelebrazzjoni tal-Vespri u Te Deum minn Papa Franġisku, 16:50.


28. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


26. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


25. Messaġġ tal-Milied minn Papa Franġisku u barka Urbi et Orbi, 11:55.


25. Quddiesa Stazzjonali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu, 09:15.


24. Quddiesa ta' Nofsillejl mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu, 23.00.


24. Quddies ta' lejliet il-Milied minn Papa Franġisku, 21:25.


21. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


18. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


17. Quddiesa konċelebrata mill-Kardinali ippreseduti minn Papa Franġisku, 08:00. 


16. Preżentazzjoni tal-Kunċert għall-Karita' "Avrai", 11:30.


14. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:50.


12. Quddies mill-Papa Franġisku fl-Amerika Latina, 17:55.


11. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


10. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Familji, 17:30.


9. Pjazza San Pietru: Inawgurazzjoni tad-Dwal tal-Presepju u s-Siġra tal-Milied, 16:30.


8. Omaġġ lill-Istatwa tal-Immakultata Kunċizzjoni, 15:30.


8. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


7. Udjenza Ġenerali - Il-Papa Franġisku, 09:45.


6. Quddiesa tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna minn mal-istudenti tal-Iskejjel tal-Knisja u tal-Istat, 09:00.


4. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


2. Quddiesa fil‑festa tal‑Beatu Charles de Foucauld, 18:30.


Novembru 2016

30. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 09:45.


27. L-Angelus - Il-Papa Frangisku, 12:00.


26. Udjenza tal-membri żgħażagħ tal-Servizz Pubbliku Nazzjonali, 12:00.


23. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 10:00.


21. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-Gradwati l-Ġodda tal-Università ta' Malta fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 18:30.


20. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' Kristu Re u għeluq tal-Ġublew tal Ħniena, 18:00.


20. Quddiesa f'għeluq il-Ġublew tal-Ħniena, 09:50.


17. Kunsill biex jinħolqu kardinali ġodda, 10:55.


16. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 09:45.


13. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum it-Tifkira, 09:15.


13. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


13. Quddiesa tal-Ġublew minn Papa Franġisku għal persuni li jinsabu f'sitwazzjonijiet prekarji, 09:55.


12. Udjenza tal-Ġublew minn Papa Franġisku fis-Sena tal-Ħniena, 09:45.


11. Udjenza tal-Papa Franġisku għal persuni li jinsabu f'sitwazzjonijiet prekarji, 11:25.


9. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 09:45.


6. L-Angelus - Il-Papa Franġisku, 12:00.


6. Quddies tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Priġunieri, 09:00.


5. Udjenza tal-Papa Franġisku mal-parteċipanti tal-Laqgħa Mondjali tal-Movimenti Popolari, 16:55.


4. Quddiesa mill-Papa Franġisku b'sufraġju għall-Kardinali u l-Isqfijiet Mejtin, 11:25.


3. Konferenza fuq il-Ġublew tal-Priġunieri u l-Ġublew tal-Persuni emarġinati mis-soċjeta', 11:30.


2. Quddies mill-Papa Franġisku b'Tifkira tal-Fidili Mejtin, 15:50.


2. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha, 10:00.


1. Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa Solenni tal-Qaddisin Kollha fil-Konkatidral ta' San Ġwann, 18:30.


1. Il-Papa Franġisku fl-Izvezja - Ċerimonja tat-Tlugħ, 12:30.


1. Il-Papa Franġisku fl-Izvezja - Quddiesa, 09:15.


Ottubru 2016

31. Il-Papa Franġisku fl-Isvezja - Avveniment Ekumeniku mal-Federazzjoni Luterana Mondjali, 16:30.


31. Il-Papa Franġisku fl-Isvezja - Talb ta' Għaqda Ekumentika, 14:15.


31. Il-Papa Franġisku fl-Isvezja - Ċerimonja ta' Merħba Uffiċċjali, 11:00.


30. Il-Papa Franġisku, l-Angelus, 12:00.


30. Preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia, 09:45.


30. Quddiesa fil-Ġublew tal-Familja, 09:00.


28. Quddiesa tal‑Ordinazzjoni tad‑Djakonat, 18:00.


26. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 09:50.


22. Is-Sena Mqaddsa tal-Ħniena, Udjenza tal-Ġublew, 09:45.


19. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 09:50. 


16. Quddiesa tal-Kanonizzazzjoni, 10:10.


15 Udjenza għall-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Ħaddiema Soċjali, 12:00.


13. Udjenza għall-parteċipanti tal-Pellegrinaġġ tal-Luterani, 11:45.


12. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 09:45.


9. Quddiesa għall-Ġublew Marjan, 10:25.


8. Sahra Marjana fil-Ġublew tal-Ħniena, 17:25.


5. Kommemorazzjoni tal-50 anniversarju tal-laqgħa ta' Pawlu VI u l-Arċisqof ta' Canterbury, 17:55.


5. Laqgħa mal-Parteċipanti fil-Konferenza fuq il-Fidi u l-Isport, 15:30.


4. Konferenza Stampa fuq l-"Isport għas-Servizz tal-Umanita'", 11:00.


3. Quddiesa fil‑ftuħ tas‑Sena Forensi, 09:00.


2. Il-Papa Franġisku f'Ażerbajġan - Vista lill-Monument tal-Waqgħa tal-Eroj, 14:30.


2. Il-Papa Franġisku f'Ażerbajġjan - Ċerimonja ta' merħba u vista lill-President, 13:30.


2. Il-Papa Franġisku f'Ażerbajġjan - Ċelebrazzjoni tal-Quddies, 08:20.


2. Ċerimonja tal-Wasla tal-Papa Franġisku f'Ażerbajġan, 07:30.


2. Il-Papa Franġisku f'Ġorġja - Ċerimonja tat-Tluq, 18:00.


1. Il-Papa Franġisku f'Ġorġja - Vista lill-Katidral Patrijalkali Svietyskoveli, 16:05.


1. Il-Papa Franġisku f'Ġorġja - Laqgħa mal-ħaddiema u assistenti tal-ħidmiet ta' karita', 14:55.


1. Il-Papa Franġisku f'Ġorġja - Laqgħa mas-saċerdoti, ir-reliġjuċi u l-ħaddiema pastorali, 13:35.


1. Il-Papa Franġisku f'Ġorġja - Ċelebrazzjoni tal-Quddies, 07:50.


Settembru 2016

30. Il-Papa Franġisku f'Ġorġja - Laqgħa mal-Komunita' Assirjana-Kaldew, 15:50.


30. Il-Papa Franġisku f'Ġorġja - Vista lill-President u Laqgħa mal-Awtoritajiet tas-Soċjeta' Ċivili, 13:45.


30. Il-Wasla tal-Papa Franġisku f'Ġorġja, 13:00.


28. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 09:30.


26 Preżentazzjoni tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku lil Ġorġja u l-Ażerbajġjan, 12:30.


25. Quddiesa għall-Ġublew tal-Katekisti, 10:30.


24. Udjenza mal-familji tal-vittmu fl-attakk ta' Nizza, 12:30.


21. Quddies ta' Jum l-Indipendenza, 14:00.


20. Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku, 09:30.


20. Talb Ekumeniku u Ċerimonja tal-Għeluq fil-Jum Dinji għall-Paċi, 15:50.


20. Il-Wasla f'Assisi għal Jum Dinji ta' Talb għall-Paċi, 11:30.


18. Ċerimonja tal-200 Sena Anniversarju tal-Ġendarmerija tal-Vatikan, 18:00.


18. Il-Papa Franġisku. Angelus, 12:00.


18. Quddiesa tal-200 Sena Anniversarju tal-Korpi tal-Ġendarmerija, 09:30.


14. Aġġornament: Konklużżjoni tas-16-il Laqgħa tal-Kunsill tad-Disa' Kardinali, 13:00.


14. Il-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali, 09:45.


14. Quddiesa għall-komunita' ta' Rouen, 07:00.


12.  Preżentazzjoni tal-Konferenza "Towards a More Human and Just Economy", 11:30.


11. Il-Papa Franġisku. Angelus, 12:00.


8. Ordinazzjoni Episkopali ta' Mgr Carmelo Żammit, 09:00.


7. Il-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali, 10:00.


5. Thanksgiving Holy Mass for the canonization of Mother Teresa, 9:55.


4. Holy Mass and Canonization of Mother Teresa of Calcutta, 10:30.


3. Catechesi per gli Operatori di Misericordia, 09:50.


2. Briefing on the Canonization of Mother Teresa, 11:30.


1. World Day of Prayer for the Care of Creation, 16:55.


1. Press Conference on Pope's Message for World Day for the Care of Creation, 11:30.


Awwissu 2016

31. Pope Francis address to the European Society of Cardiology, 12:15.


31. Pope Francis General Audience, 09:45.


28.


24. Pope Francis General Audience, 09:45.


17. Pope Francis General Audience, 09:45.


15. Angelus Domini, 12:00.


15. Quddiesa Pontifikali fil‑festa ta' Sidtna Marija Mtellgħa s‑Sema, 09:15.


14. Angelus Domini, 12:00.


10. Pope Francis General Audience, 09:45.


7. Angelus Domini, 12:00.


4 Pope Francis’ visit to the Portiuncula in Assisi, 16:00.


3. Pope Francis General Audience, 09:45.


Lulju 2016

31. Pope Francis in Poland: Farewell Ceremony, 18:15.


31.  Pope Francis in Poland: Meeting with the volunteers & the organizing Committee, 17:00.


31. Pope Francis in Poland: Holy Mass, 09:40.


30. Pope Francis in Poland: Prayer Vigil, 19:00.


30. Pope Francis in Poland: Holy Mass in St John Paul II Shrine in Kraków, 10:15.


30. Pope Francis in Poland: Visit to the Shrine of Divine Mercy in Kraków, 08:30.


29. Pope Francis in Poland: Way of the Cross, 18:00.


29. Pope Francis in Poland: Visit to the Children's University Hospital, 16:30.


29. Pope Francis in Poland: Visit to Auschwitz - Birkenau Concetration Camp, 09:30.


28. Pope Francis in Poland: Welcome Ceremonny at Błonia, 17:00.


28. Pope Francis in Poland: Holy Mass at Jasna Gora, 09:45.


27. Pope Francis in Poland: Meeting with the Polish bishops, 18:30.


27. Pope Francis in Poland: Meeting with the Authorities, 17:00.


26. Mass opening World Youth Day, 17:20.


24. Angelus Domini, 12:00.


17. Angelus Domini, 12:00.


12. Jum il-Pulizija 2016, 10:00.


10. Angelus Domini, 12:00.


3. Angelus Domini, 12:00.


Ġunju 2016

30. Holy Year of Mercy, Jubilee audience, 10:00.


29. Ordinazzjoni Presbiterali, 18:00.


29. Angelus Domini, 12:30.


29. Quddiesa Pontifikali fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl, 09:30.


29. Holy Mass with the imposition of the Pallium, 09:25.


28. Quddiesa tal-Ewwel Għasar lejliet il-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, 18:00.


28. Sixty-fifth anniversary of the priesthood of Pope Emeritus, Benedict XVI, 11:55.


26. Francis in Armenia: Farewell Ceremony, 16:05.


26. Francis in Armenia: Prayer at the Monastery of Khor Virap, 15:00.


26. Francis in Armenia: Divine Liturgy, 07:50.


25. Francis in Armenia: Ecumenical encounter and Prayer for Peace, 16:50.


25. Francis in Armenia: Holy Mass in Gyumri, 08:45.


25. Francis in Armenia: Visit to the Tzitzemakaberd Memorial Complex, 06:50.


24. Quddiesa tas-Solennità tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista, 19:15.


24. Francis in Armenia: Visit to the President and meeting with Authorities, 16.15.


24. Francis in Armenia - Visit of prayer to the Apostolic Cathedral, 13:25.


24. Francis in Armenia - Welcome Ceremony, 13:00.


22. Pope Francis General Audience, 09:45.


21. Presentation of Pope Francis' Apostolic Journey to Armenia, 11:30.


19. Angelus Domini, 12:00.


18. Visit to the Villa Nazareth University College, 04:50.


18. Holy Year of Mercy - Jubilee audience, 09:45.


16. Opening of the Pastoral Conference of the Diocese of Rome, 07:00.


16. Audience to the World of Travelling Shows, 11:30.


15. Pope Francis General Audience, 09:45.


14. Presentation of the Letter Iuvenescit Ecclesia, 11:30.


13. Visit to the World Food Programme, 09:30.


12. Jubilee for the sick: Mass & Angelus, 10:30.


9. Presentation of the Jubilee of the Sick, 11:30.


8. Pope Francis General Audience, 09:45.


7. Presentation of the Convention on the care of persons affected by leprosy, 11:30.


5. Holy Mass and Canonization, 10:30.


4. Visit to the Villa Nazareth College, 16:50.


3. Jubilee for Priests - Holy Mass, 09:30.


2. Jubilee for priests - third reflection, 15:50.


2. Jubilee for priests - second reflection, 11:50.


2. Jubilee for priests - first reflection, 09:50.


1. Pope Francis General Audience, 09:50.


 Mejju 2016

29. Jubilee for Deacons. Mass and Angelus, 10:30.


29. Quddiesa tal-Ġisem u Demm Imqaddes ta' Ġesu (Corpus Christi), 09:15.


26. Mass for the Solemn Feast of Corpus Christi, 19:00.


25. Pope Francis General Audience, 09:50.


24. Presentation of the 9th World Meeting of Families, 11:30.


22. Angelus Domini, 12:00.


18. Pope Francis General Audience, 09:50.


16.  Opening of the General Assembly of Italian Bishops, 16:10.


15. Regina Coeli, 12:00.


15. Mass of Pentecost, 10:00.


15. Quddiesa tas-Solennità ta' Għid il-Ħamsin, 09:15.


14. Holy Year of Mercy - Jubilee audience, 09:50.


11. Pope Francis General Audience, 09:50.


8. Regina Coeli, 12:00.


7. Audience to Doctors with Africa, 11:50.


6. Lectio Divina: Ġesù Jfejjaq Għaxar Lebbruzi, 06:45.


6. Swearing in Ceremony of the Pontifical Swiss Guards, 17:00.


6. Awarding of the Charlemagne Prize, 12:00.


5. Prayer Vigil to "Dry the Tears", 17:50.


4. Pope Francis General Audience, 09:50.


1. Regina Coeli, 12:00.


 April 2016

30. Holy Year of Mercy - Jubilee audience, 09:50.


29. Audience to the Participants at the Conference on Regenerative Medicine, 12:00.


28. Briefing on the Report of the Financial Information Authority (AIF), 11:30.


27. Pope Francis General Audience, 09:50.


24. Holy Mass - Jubilee for Boys and Girls, 10:30.


20. Pope Francis General Audience, 09:50.


17. Regina Coeli, 12:00.


17. Holy Mass with Presbiteral ordination, 09:10.


13. Pope Francis General Audience, 09:50.


10. Regina Coeli, 12:00.


9. Holy Year of Mercy, Jubilee audience, 09:50.


8. Presentation of the Exhortation Amoris Laetitia, 11:30.


6. Pope Francis General Audience, 09:50.


3. Holy Mass on the liturgical feast of Divine Mercy, 10:30.


2. Prayer vigil on Divine Mercy Sunday, 18:00.


 Marzu 2016

31. Ċelebrazzjoni għat-Tfal fis-sena tal-Ġublew tal-Ħniena, 09:00.


30. General Audience, 09:50.


28. Regina Coeli, 12:00.


27. Urbi et Orbi, 12:00.


27. Easter Mass, 10:15.


27. Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej - Ġimgħa Mqaddsa, 09:15.


26. Easter Vigil, 20:20.


26. Vġili tal-Għid - Ġimgħa Mqaddsa, 20:00.


25. Way of the Cross, 21:00


25. Celebration of the Passion of our Lord, 17:00.


25. Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej – Ġimgħa Mqaddsa, 15:30.


24. Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej - Ġimgħa Mqaddsa, 18:00.


24. In Coena Domini, 17:30.


24. Chrism Mass, 09:30.


24. Quddiesa tal-Griżma - Ġimgħa Mqaddsa, 09:15.


23. Funeral tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca, 04:00.


23. Pope Francis General Audience, 09:50.


20. Angelus Domini, 12:00.


20. Palm Sunday celebration, 09:20.


20. Quddiesa f’Ħadd il‑Palm - Ġimgħa Mqaddsa, 09:00.


19. Holy Mass with Episcopal Ordinations, 10:00.


18. Audience to Neocatechumenal Way, 12:00.


16. Pope Francis General Audience, 09:50.


13. Angelus Domini, 12:00.


13. Quddiesa mal‑Ordni Militari Sovran ta' Malta, 09:15.


12. Holy Year of Mercy, Jubilee audience, 09:50.


6. Angelus Domini, 12:00.


4. Penitential Celebration, 17:00.


2. Pope Francis General Audience, 09:50.


 Frar 2016

28. Angelus Domini, 12:00.


27. Audience to Confindustria businessmen, 12:15.


24. Pope Francis General Audience, 09:50.


22Jubilee for the Roman Curia, 10:30.


22. Meditation by Fr. Rupnik, 08:30.


21. Angelus Domini, 12:00.


20. Holy Year of Mercy, Jubilee audience, 09:50.


18. Pope Francis in Mexico: Farewell ceremony, 3:00.


17. Pope Francis in Mexico: Holy Mass, 23:45.


17. Pope Francis in Mexico: Meeting with the world of labour, 19:45.


17. Pope Francis in Mexico: Visit to the penitentiary of Ciudad Juárez, 18:15.


16. Pope Francis in Mexico: Meeting with young people, 23:15.


16. Pope Francis in Mexico: Visit to the Cathedral of Morelia, 22:15.


16. Pope Francis in Mexico: Holy Mass, 16:45.


15. Pope Francis in Mexico: Meeting with families, 23:00.


15. Pope Francis in Mexico: Visit to the Cathedral of San Cristóbal de las Casas, 22:00.


15. Pope Francis in Mexico: Holy Mass, 17:00.


15. Pope Francis in Mexico: Visit to the children's hospital, 00:30.


14. Pope Francis in Mexico: Holy Mass, 18:15.


14. Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja 2016.


13. Pope Francis in Mexico: Holy Mass, 23:45.


13. Pope Francis in Mexico: Meeting with Bishops, 18:15.


13. Pope Francis in Mexico: Welcome ceremony, 17:00.


13. Pope Francis in Mexico: Arrival, 02:30.


12. Pope Francis meets with Patriarch Kirill - Part. 2, 22:15.


12. Pope Francis meets with Patriarch Kirill - Part. 1, 19:55.


10. Ash Wednesday Mass, 17:00.


10. Pope Francis General Audience, 09:50.


9. Audience to the Missionaries of Mercy, 17:30.


9. Holy Mass for the Capuchin Friars Minor, 7:30.


7. Angelus Domini, 12:00.


6. Jubilee for Prayer Groups of Padre Pio, 10:20.


5. Lectio Divina minn Dun Pawl Sciberras. 18:45.


5Procession with the relics of St. Pio and St. Leopold Mandic, 17:00.


5Presentation of Pope Francis Visit to Mexico, 14:00.


5. Briefing on important matters, 12:10.


3Pope Francis General Audience, 09:50.


2. Holy Mass with Consecrated Persons, 17:30.


1. Audience to Consecrated persons, 11:00.


 Jannar 2016

31. Angelus Domini, 12:00.


30. Jubilee Audience, 10:00.


29. Press Conference on the Missionaries of Mercy, 11:30.


28. Konferenza Stampa dwar il-Messaġġ għal Jum il-Morda. Vatikan, 11:30.


27. Udjenza Ġenerali mill-Papa Franġisku. Vatikan, 09:50.


26. Preżentazzjoni tal-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan. Vatikan, 11:30.


25. Għasar fl-għeluq tal-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara. Ruma, 17:30.


24. L-Arċisqof Charles Scicluna jqaddes għall-koppji li ser jiżżewġu fl-2016. Valletta. 17:30.


24. Angelus mill-Papa Franġisku. Vatikan.12.00.


22. Lectio Divina minn Fr Stefan Attard. 18:45.


20. Il-Papa Franġisku.  Udjenza Ġenerali. 09:50.


17. Il-Papa Franġisku. Angelus. 12:00.


13. Il-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 09:50.


11. Il-Papa Franġisku. Awguri lill-Membri tal-Korp Diplomatiku fil-Vartikan. 10:30.


10. Il-Papa Franġisku. Angelus. Vatikan. 12:00.


10. Il-Papa Franġisku. Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Quddiesa bil-Magħmudija tat-trabi. 09:30.


06. Il-Papa Franġisku. Quddies fl-Epifanija tal-Mulej. Vatikan. 10:00.


03. Il-Papa Franġisku. Angelus. Vatikan. 12:00.


03. L-Arċisqof Charles Scicluna. Quddiesa tal-Epifanija tal-Mulej. Kon-Katidral, Valletta. 09:15.


01. Il-Papa Franġisku. Angelus. Vatikan. 12:00.


01. Il-Papa Franġisku. Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena. Santa Maria Maggiore, Ruma. 17:00


01. Il-Papa Franġisku. Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Vatikan. 10:00.


 Diċembu 2015

31. Papa Franġisku. Ċelebrazjoni tal-Għasar u Te Deum fi tmiem is-sena. Vatikan.17:00.


31. L-Arċisqof Charles Scicluna. Quddiesa ta' Radd il-Ħajr. Kon-Katidral, Valletta, 19:00.


30. Il-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. Vatikan. 09:50.


27. Il-Papa Franġisku. Angelus. Vatikan. 12:00.


27. Il-Papa Franġisku. Quddiesa fil-festa tal-Familja Mqaddsa. Vatikan. 10:00.


24. ll-Papa Franġisku. Quddiesa tal-Milied billejl. Vatikan. 23:50.


24. L-Arċisqof Charles Scicluna. Quddiesa tal-Milied billejl, Katidral, Imdina, 23:00.