Mill-Enċiklika Laudato Si': "Illum ma nistgħux ma nagħrfux li attitudni tassew ekoloġika trid dejjem issir iżjed attitudni soċjali, li trid iddaħħal id-diskors fuq il-ġustizzja fid-diskussjonijiet dwar l-ambjent, biex nistgħu nisimgħu kemm il-karba tal-art u kemm il-karba tal-foqra."  #49.