Talb mill-Papa u mill-Isqfijiet ...

  Talba tal-Papa Franġisku lill-Familja Mqaddsa. 29/12/2013.

  Talba għall-Familja mill-Isqfijiet fis-Sinodu 2014. 18/10/2014.


Mill-Vatikan ...

  Lineamenta għall-XIV l-Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet 2015. Is-sejħa u l-missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum. 18/10/2014.

  Ir-Relatio tat-Tielet Assemblea Ġenerali Strordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet.  L-Isfidi Pastorali dwar il-Familja fil-Kuntest tal-Evanġelizzazzjoni, 18/10/2014.

  Mistoqsijiet għall-approfondiment tar-Relatio Synodi. 09/12/2014.

  Diskors tal-Papa Franġisku f'għeluq is-Sinodu tal-Isqfijiet.  18/10/2014.

  Messaġġ tas-Sinodu tal-Isqfijiet fuq l-Isfidi Pastorali dwar il-Familja fil-Kuntest tal-Evanġelizzazzjoni, 18/10/2014.

  Relatio post discepationem [Rapport wara d-diskussjoni], 11-il Assemblea tas-Sinodu, Kardinal Péter Erdő, 13/10/2014 ... [Ingliż] ... [Taljan].

  Instrumentum Laboris għas-Sinodu tal-Isqfijiet 2014-2015 dwar l-Isfidi Pastorali tal-Familja fil-kuntest tal-Evanġelizzazzjoni, 26/06/2014.  [Taljan] ... [Ingl]

  Ittra tal-Papa Franġisku lill-Familji dwar is-Sinodu, 02/02/2014.

  Dokument Preparatorju għas-Sinodu tal-Isqfijiet 2014, L-Isfidi Pastorali dwar il-Familja fil-Kuntest ta’ l-Evanġelizzazzjoni, 06/11/2013.

  Tislima tal-Papa Franġisku lill-Padri Sinodali matul l-ewwel Kongregazzjoni Ġenerali tat-Tielet Assemblea Ġenerali Straordinarja. 06/10/2014.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-ftuħ tas-Sinodu dwar il-Familja. Is-Sinodu ma jsirx biex niddiskutu ideat sbieħ. 05/10/2014.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-velja ta’ talb bi tħejjija għas-Sinodu dwar il-Familja. F’kemm djar naqas l-inbid tal-ferħ! 04/10/2014.

  Texts of the Magisterium on the Subject of the Divorced and Remarried Faithful.


Mill-Isqof Mario Grech ...

  L-Isqof Mario Grech fis-Sinodu.

  Djarju tas-Sinodu mill-Isqof Mario Grech.

  Intervista lill-Isqof Mario Grech fiż-Zenit. 25/10/2014.

  Diskors tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu. 08/10/2014.

  Triq Ġdida. Artiklu tal-Isqof Mario Grech mis-Sinodu, 11/10/2014.


Minn sorsi oħra ...

  Inħejju għas-Sinodu dwar il-Familja 2015. Komunikat mill-Konferenza Episkopali Maltija. 27/12/2014.

  Paġna tas-Santa Sede dwar is-Sinodu 2014.

  Ittra Pastorali tal-Arċisqof ta' Westminster, il-Kardinal Vincent Nichols fuq is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 24/10/2014.

  Ittra mill-Konferenza Episkopali tal-Ingilterra u Wales dwar il-Lineamenta u l-Kwestjonarju bi tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet, 25/10/2013.

  Kwestjonarju mill-Knisja f'Malta u Għawdex bi tħejjija għas-Sinodu Straordinarju tal-Isqfijiet li ser isir fil-Vatikan fis-snin 2014 u 2015.

  llum jibda s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Kitba ta' Patri Silvestru Bonavia OFM Cap. 05/10/2014.

  Kwestjonarju għas-Sinodu tal-Isqfijiet, Verżjoni mill-Konferenza Episkopali Maltija, (format pdf).

  Knisja li tisma’ mingħand in-Nies, Stqariija mill-Arċidjoċesi ta’ Malta dwar il-Kwestjonarju tal-Konferenza Episkopali Maltja, 11/12/2013.


Xi interventi oħra ...

  Is-Sinodu tal-Familja ser jibdel xi ħaġa?  Fr Joe Mizzi, Direttur tal-Moviment ta’ Kana waqt laqgħa f’Ħal Tarxien. 30/04/2015.

  Fr Thomas Rosica (presenter). From Synod to Synod. 26/01/2015.

  Archbishop Kurtz on the Synod on the Family. Bellarmine University. 07/01/2015.

  Fr Robert Barron comments on The Extraordinary Synod on the Family. 23/10/2014.

  Cardinal Raymond Burke on the Synod of the Family. 09/10/2014.

  Cardinal Walter Kasper. Inside the Synod. 05/10/2014.