L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Riżorsi għall-Avvent.

 

 

 

 

 

 

 

   

Poster tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent

 

Poster tat-Tieni Ħadd tal-Avvent

 

Poster tat-Tielet Ħadd tal-Avvent

 

Poster tan-Novena tal-Milied

Klikkja fuq kull waħda mill-istampi ta' hawn fuq

Antifoni Maġġuri tal-Avvent

Fit-talba tal-Għasar u fil-vers ta' qabel l-Evanġelju

17 ta' Diċembru - O Għerf li ħriġt minn fomm Alla l-Għoli ...

18 ta' Diċembru - O Sid u Mexxej tad-dar ta' Iżrael ...

19 ta' Diċembru - O Għerq ta' Ġesse ...

20 ta' Diċembru - O muftieħ ta' David ...

21 ta' Diċembru - O Xemx tielgħa ...

22 ta' Diċembru - O Sultan tal-ġnus ...

23 ta' Diċembru - O Għimmanu-El, sultan u leġislatur tagħna ...

 

Innijiet għal żmien l-Avvent

L-"Ave" tan-Novena tal-Milied. 2018 ...

Kollok sabiħa.  Titkanta fuq "Mater Jubilaei" ...

Kun int id-dawl ...

Maranthŕ Maranathŕ ejja fostna ...

Tibżax ...

 

 

Avvent ma' Marija. Ħsieb Marjan għal kull jum ta' Avvent biex ngħixu l-istennija tagħna ma' dik ta' Marija ...

Marija Ikona tal-Avvent

L-Avvent ma' Marija

1. Introduzzjoni

2. Riflessjoni dwar l-aspett Marjan ta’ żmien l-Avvent

Marija Ikona tal-Avventi u tal-Magħmudija (Avvent 2007)

3. Ikoni biżantini dwar il-misteri ta’ Marija fl-Avvent

L-Ikona tal-Omm t’Alla: Sinjal (Avvent 2006)

L-Ikona tat-Tħabbira tal-Mulej (Avvent 2007)

4. Ċelebrazzjonijiet għal żmien l-Avvent

Ċelebrazzjoni tal-Mixgħela tad-Dawl fil-Familji (Avvent 2018)

Velja tal-Immakulata (Avvent 2007)

Novena Marjana tal-Milied (Avvent 2018)

 

Ara s-Sussidju Avvent Marjan ...

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixgħela tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

L-Avvent fil-Familja.  Test għal ċelebrazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied flimkien mal-membri l-oħra tad-dar.

Klikkja hawn ...

Riżorsi tal-Avvent għat-Tfal u Adolexxenti

Charts.

Temi għan-Novena tal-Milied.

Temi biex ikunu wżati l-Ħadd waqt il-quddiesa.

Sussiddji għal etajiet differenti: 3 - 6 snin, 7 sa 10 snin u 11 sa 14 'il sena.

Temi għas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni għal tfal u adolexxenti.

Klikkja hawn ...

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Avvent

1. Avvent tfisser Mixja. 29/11/1978.

2. L-Avvent u r-Realtŕ tal-Bniedem. 06/12/1978.

3. Għaliex l-Avvent? Għaliex ġej Alla? 13/12/1978.

4. Il-Mulej hu fil-qrib! 20/12/1978.

Klikkja hawn ...

 

RIŻORSI OĦRA GĦALL-AVVENT

CAMILLERI, Dun Pawl, Novena tal-Milied, Intervista mal-Anġli tal-Milied, 2012.

CAMILLERI, Dun Pawl, Presepju jitkellem, Intervista mal-Anġli tal-Milied, 2010.

CREMONA, Mgr Pawlu, Arċisqof ta’ Malta: GRECH, Mgr Mario, Isqof ta’ Għawdex, Nafdawkom f’Idejn Alla u l-Kelma Tiegħu, Ittra Pastorali għall-Avvent 2012, 1 Diċembru 2012.

CREMONA, Mgr Pawlu, Arċisqof ta’ Malta: GRECH, Mgr Mario, Isqof ta’ Għawdex, Nawdawkom f’Idejn Alla u l-Kelma Tiegħu, Ittra Pastorali għall-Avvent 2012 - Verżjoni għat-Tfal,  1 Diċembru 2012.

CREMONA, Mgr Pawlu, Arċisqof ta’ Malta: GRECH, Mgr Mario, Isqof ta’ Għawdex, Il-Kuragg li Niġġeddu, Ittra Pastorali għall-Avvent 2011, 26 Novembru 2011.

CREMONA, Mrg Pawlu, Arċisqof ta’ Malta; GRECH, Mgr Mario, Isqof ta’ Għawdex, Il-Presepju fil-Familji Tagħna, Ittra Pastorali għall-Avvent 2010, Novembru 2010.

CREMONA, Mgr Pawlu, Arċisqof ta’ Malta; GRECH, Mgr Mario, Isqof ta’ Għawdex, Sejħulhom Kristjani (Atti 11,26), Ittra Pastorali għall-Avvent 2009, Novembru 2009.

DJOĊESI TA' GĦAWDEX, Uffiċċju Katekeżi. Sussidji għall-Ħdud tal-Avvent, Sena A (2016)

FARRUGIA IVAN, Waqfiet waqt mixja fil-Presepju. Novena tal-Milied. Avvent 2015.

FARRUGIA, Mgr Joe, Ħsieb għal kull jum tal-Avvent (Sena "A"), Avvent 2013.

FARRUGIA, Mgr Joe, Ħsieb għal kull jum tal-Avvent (Sena "B"), Avvent 2011.

FARRUGIA, Mgr Joe, Ħsieb għal kull jum tal-Avvent (Sena "C"), Avvent 2012.

ĠAKULATORJU għall-wara t-Tqarbin fl-Avvent.

ITTRA PASTORALI mill-Isqfijiet Malti għall-Avvent 2013, Il-Milied Festa tal-Għerusija tal-Mulej mal-Poplu Tiegħu, 24/11/2013.  - Ara wkoll il-verżjoni tal-Pastorali tal-Avvent 2013 bl-Ingliż.

KONGREGAZZJONI GĦALL-KULT DIVIN U D-DIXXIPLINA TAS-SAGRAMENT. L-Avvent. Għar-riflessjoni dwar it-tifsira tal-Avvent, bi tħejjija għall-Milied.

MIZZI, Mgr Anton u BUTTIGIEG Fr. Charles, Riflessjonijiet għal żmien l-Avvent ispirati mill-Patrijarki u l-Profeti tal-Antik Testment. 2017.

SEGRETARJAT LITURĠIJA, It-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija fit-Tieni Ħadd tal-Avvent, Sena A, Preżentazzjoni Power Point, 08/12/2013.

SEGRETARJAT LITURĠIJA, L-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena A, Preżentazzjoni Power Point, 12/12/2013.

SEGRETARJAT LITURĠIJA, It-Tielet Ħadd tal-Avvent, Sena A, Preżentazzjoni Power Point, 12/12/2013.

SEGRETARJAT LITURĠIJA, IIr-Raba' Ħadd tal-Avvent, Sena A, Preżentazzjoni Power Point, 17/12/2013.

SEGRETARJAT LITURĠIJA, Novena tal-Milied,  Ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla biex issir wara jew barra l-Quddiesa, 05/12/2013.

SEGRETARJAT LITURĠIJA, Slides bil-qari tal-Liturġija tal-Ħdud tal-Avvent u tal-kumplament tas-Sena Liturġika.

SCIBERRAS, Dun Pawl, L-Antifoni Maġġuri “O”. L-Antifoni għall-Magnificat tat-Tieni Għasar mis-17 sat-23 ta’ Diċembru. 17/12/2013.