Lista ta' Programmi

... klikkja fuq l-isem tal-programm li tixtieq tisma' mil-lista ta' hawn taħt

 

01. Introduzzjoni.  Minn Fr Hector Scerri.

02. Injazzju ta' Antjokja u Polikarpju ta' Smirna. Minn Fr Hector Scerri.

03. Ċiprijanu. Minn Fr Hector Scerri.

04. Irinew ta' Lyon. Minn Dr Nadia Delicata.

05. Klement ta' Alessandria u Oriġene. Minn Fr John Berry.

 

06. Basilju l-Kbir u Girgor Nazjanzenu. Minn Fr Jonathan Farrugia.

07. L-Aħwa Makrina u Girgor. Minn Fr Jonathan Farrugia.

08. Ġwanni Griżostmu. Minn Fr Hector Scerri.

09. Ambroġ ta' MIlan. Minn Patri Salvinu Caruana OSA.

10. Wistin ta' Ippona. Minn Patri Salvinu Caruana OSA.

 

11. Ċirillu ta' Ġerusalemm.  Minn Fr Hector Scerri.

12. Ġwanni ta' Damasku. Minn Fr Mark Sultana.

13. Melitone ta' Sardis. Minn Fr Hector Scerri.

14. Tertuljanu.  Minn Fr Jonathan Farrugia.

15. Ewsebju ta' Ċesarija.  Minn Fr Jonathan Farrugia.

 

16. Ilarju ta' Poiters. Minn Fr Mark Sultana.

17. Ċirillu ta' Ġerusalemm.  Minn Fr John Berry.

18. Possidju ta' Kalama.  Minn Patri Salvinu Caruana OSA.

19. Alipju ta' Tagaste. Minn Patri Salvinu Caruana OSA.

20. Ċirillu ta' Lixandra. Minn  Fr Mark Sultana.

 

21. Pietru Krisologu.  Minn Fr Hector Scerri.

22. Eġerja. Minn Dr Nadia Delicata.

23. Iljun il-Kbir. Minn Fr Jonathan Farrugia.

24. Skolastika.  Minn Dr Nadia Delicata.

25. Girgor il-Kbir. Minn Fr Hector Scerri.