Il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd

bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija

Sena Ċ

ŻMIEN L-AVVENT - SENA Ċ

▪ 


ŻMIEN IL-MILIED - SENA Ċ

▪ 


 

ŻMIEN IR-RANDAN - SENA Ċ

▪ 


ŻMIEN IL-GĦID - SENA Ċ

▪ 


FESTI LI JAĦBTU L-ĦADD - SENA Ċ

 


ĦDUD TA' MATUL IS-SENA - SENA Ċ

▪ 


Mill-Isqfijiet Maltin ...

▪