Il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd

bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija

Sena Ċ

ŻMIEN L-AVVENT - SENA Ċ

▪  L-Ewwel Ħadd.

▪  It-Tieni Ħadd.

▪  It-Tielet Ħadd.

▪  Ir-Raba' Ħadd.


ŻMIEN IL-MILIED - SENA Ċ

▪ It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu.

▪  Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesu', Marija u Ġużeppi.

▪  L-Imqaddsa Omm Alla Marija.

▪  L-Epifanija tal-Mulej.


ŻMIEN IR-RANDAN - SENA Ċ

▪  L-Ewwel Ħadd.

  It-Tieni Ħadd.


ŻMIEN IL-GĦID - SENA Ċ

▪ 


FESTI LI JAĦBTU L-ĦADD - SENA Ċ

  Il-Magħmudija tal-Mulej.

  In-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl.


ĦDUD TA' MATUL IS-SENA - SENA Ċ

▪  It-Tieni Ħadd.

▪  It-Tielet Ħadd.

▪  Ir-Raba' Ħadd.

▪  Is-Sitt Ħadd.

▪  Is-Seba' Ħadd.

▪  It-Tmien Ħadd.


Mill-Isqfijiet Maltin ...

▪  Messaġġ għar-Randan.