Il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd

bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija

Sena B

ŻMIEN L-AVVENT - SENA B

▪  L-Ewwel Ħadd tal-Avvent.

▪  It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

▪  It-Tielet Ħadd tal-Avvent.


ŻMIEN IL-MILIED - SENA B

▪ 


ŻMIEN IR-RANDAN - SENA B

▪ 


ŻMIEN IL-GĦID - SENA B

▪ 


FESTI LI JAĦBTU L-ĦADD - SENA B

 


ĦDUD TA' MATUL IS-SENA - SENA B

▪ 


Mill-Isqfijiet Maltin ...

▪