Il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd

bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija

Sena B

ŻMIEN L-AVVENT - SENA B

▪  L-Ewwel Ħadd tal-Avvent.

▪  It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

▪  It-Tielet Ħadd tal-Avvent.

▪  Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent.


ŻMIEN IL-MILIED - SENA B

▪  Il-Familja Mqaddsa.

▪  L-Epifanija tal-Mulej.


ŻMIEN IR-RANDAN - SENA B

▪  L-Ewwel Ħadd.

▪  It-Tieni Ħadd.

▪  It-Tielet Ħadd.

▪  Ir-Raba' Ħadd.

▪  Il-Ħames Ħadd.


ŻMIEN IL-GĦID - SENA B

▪  L-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet.

▪  It-Tieni Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Ħniena Divina.

▪  It-Tielet Ħadd tal-Għid.

▪  Ir-Raba' Ħadd tal-Għid.

▪  Il-Ħames Ħadd tal-Għid.

▪  Is-Sitt Ħadd tal-Għid.

▪  Tlugħ il-Mulej fis-Sema.

▪  Għid il Ħamsin.


FESTI LI JAĦBTU L-ĦADD - SENA B

▪  It-Trinita' Qaddisa. 


ĦDUD TA' MATUL IS-SENA - SENA B

▪  It-Tieni Ħadd.

▪  It-Tielet Ħadd.

▪  Ir-Raba' Ħadd.

▪  Il-Ħames Ħadd.

▪  Is-Sitt Ħadd.


Mill-Isqfijiet Maltin ...

 ▪  Messaġġ Randan 2018