Il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd

bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija

Sena A

ŻMIEN IR-RANDAN - SENA A

▪  L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

▪  It-Tieni Ħadd tar-Randan.

▪  It-Tielet Ħadd tar-Randan.

  Ir-Raba' Ħadd tar-Randan.

  Il-Ħames Ħadd tar-Randan.

▪  Ħadd il-Palm.


ŻMIEN IL-GĦID - SENA A

▪  Għid il-Kbir.

  It-Tieni Ħadd tal-Għid.

  It-Tielet Ħadd tal-Għid.

  Ir-Raba' Ħadd tal-Għid.

  Il-Ħames Ħadd tal-Għid.

  Is-Sitt Ħadd tal-Għid.

  Tlugħ il-Mulej fis-Sema.

  Għid il-Ħamsin.


FESTI LI JAĦBTU L-ĦADD - SENA A

  It-Trinita' Qaddisa.

  Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.

▪  It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.


ĦDUD TA' MATUL IS-SENA - SENA A

▪  It-Tnax-il Ħadd.

  It-Tlettax-il Ħadd.

▪  L-Erbatax-il Ħadd.

▪  Il-Ħmistax-il Ħadd.

▪  Is-Sittax-il Ħadd.

▪  Is-Sbatax-il Ħadd.

▪  Id-Dsatax-il Ħadd.

▪  L-Għoxrin Ħadd.

▪  Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tnejn u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tlieta u Għoxrin Ħadd.

▪  L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd.

 Is-Sitta u Għoxrin Ħadd.

▪  Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tmienja u Għoxrin Ħadd.

▪  Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tletin Ħadd.

 Il-Wieħed u Tletin Ħadd.

▪  It-Tnejn u Tletin Ħadd.

▪  It-Tlieta u Tletin Ħadd.

▪  L-Erbgħa u Tletin Ħadd. Kristu Re.


Mill-Isqfijiet Maltin ...

▪  L-Ittra Pastorali tar-Randan 2017.