JANNAR 2021

  01. L-Imqaddsa Omm Alla Marija. (S)
  02. Is-Sibt ta' qabel l-Epifanija. San Bażilju l-kbir u San Girgor Nazjanzenu, isqfijiet u Dutturi tal-Knisja. (TO)

 

  03. Il-Ħadd. L-Epifanija tal-Mulej. (S)
  04.  It-Tnejn ta' wara l-Epifanija.
  05. It-Tlieta ta' wara l-Epifanija.
  06. L-Erbgħa ta' wara l-Epifanija.
  07. Il-Ħamis ta' wara l-Epifanija.
  08. Il-Ġimgħa ta' wara l-Epifanija.
  09. Is-Sibt ta' wara l-Epifanija.

 

  10. Il-Ħadd. Il-Magħmudija tal-Mulej. (F)
  11. It-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-Sena.
  12. It-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-Sena.
  13. L-Erbgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena.
  14. Il-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-Sena.
  15. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena.
  16. Is-Sibt tal-I ġimgħa matul is-Sena.

 

  17. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena "B"
  18. It-Tnejn tat-II ġimgħa matul is-Sena.
  19. It-Tlieta tat-II ġimgħa matul is-Sena.
  20. L-Erbgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena.
  21. Il-Ħamis tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant'Anjeże Verġni u Martri. (TO)
  22. San Publju, Prinċep ta’ Malta. (TO) 
  23. Is-Sibt tat-II ġimgħa matul is-Sena.

 

  24. It-Tielet Ħadd matul is-Sena "B"
  25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl. (F)
  26. San Titu u San Timotju, Isqfijiet. (TO)
  27. L-Erbgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena.
  28. Il-Ħamis tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Tumas ta' Aquino, Presbiteru u Duttur. (TO)
  29. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena. 
  30. Is-Sibt tat-III ġimgħa matul is-Sena.

 

  31. Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena "B"