MIT-TFULIJA SAL-QDUSIJA.  L-ISTORJA TA' SAN ĠORĠ PRECA

Mit-Tfulija sal-Qdusija - L-Ewwel Programm. Mistiedna Ġorġ Borg u Carmel Cauchi.

Mit-Tfulija sal-Qdusija - It-Tieni Programm. Ġorġ Borg u John Formosa.

Mit-Tfulija sal-Qdusija - It-Tielet Programm. Mistiedna Frankie Chetcuti u Joe Abdilla.

Mit-Tfulija sal-Qdusija - Ir-Raba' Programm. Mistiedna Phylis Falzon u Josephine Farrugia.

Mit-Tfulija sal-Qdusija - Il-Ħames Programm. Mistiedna Mons. Lawrenz Gatt u Susanne Vella.

Mit-Tfulija sal-Qdusija - Is-Sitt Programm. Mistiedna Mons Charles J. Scicluna u John Formosa.

Imxandra l-ewwel darba minn-Radju Malta fl-2007. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Tony Micallef u bil-kollaborazzjoni tas-SoċjetÓ tal-MUSEUM.