Innijiet Reliġjużi Oħra  

  Bil-Qawwa ta' Mħabbtek

  Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma

  Ejja, Spirtu s-Santu

  Fil-ħlewwa ta' Mejju

  Iddeċidejt

  Inti O Alla

  Ismagħha l-Għanja Sidtna Marija

  Għanja tal-Ħolqien

  Grazzi ta' din il-għodwa ġdida

  Kemm inti Kbir

  Missier il-Ħolqien Kollu

  Riesaq il-Lejl Mulejja

  Sibt Teżor

  Sliem Għalik, Marija

  Tiġi Saltnatek

  Tina l-Ħlewwa

  Tneżżajt mill-Ġmiel

 

  Draw me close to You

  God will make a way

  How great Thou art

  How great Thou art

  How great Thou art

  How great Thou art

  Lord I lift your name on high

  Make me a channel of your peace

  Sing Halleleujah to the Lord

  Sing Hallelujah

  Shalom Jerusalem

  Shout to the Lord

 

  L'Uomo di Galilea