ĠABRA OĦRA TA' KANT MINN JOE C. AQUILINA   

  ARAW, Kant għall-wara l-konsagrazzjoni. Nipproklamaw il-mewt, il-qawmien u l-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu

  XMARA TA' MĦABBA - Ikanta Andrew Cauchi

  NISRANI DEJJEM - Ikanta Andrew Cauchi

  FIL-LUKANDI MBALLATI - Tkanta Doriana Vella

  TABOO - Tkanta Doris Aquilina

  GĦINNI NQUM - Tkanta Ylenia Vella

  TIĠI SALTNATEK - Ikanta Andrew Cauchi

  WIEQFA TAĦT IS-SALIB - Ikantaw Agatha Zahra u Joe Aquilina