F'ĠIEĦ IL_PASSJONI ĦARXA TIEGĦU,  KANT MINN JOE C. AQUILINA   

▬  F'Ġieħ il-Passjoni Ħarxa Tiegħu - Jkantaw Joe C. u Doris Aquilina.

  Jesu Ufam Tobie - Tkanta Doris Aquilina.

  Santa Fawstina - Kanta Joe C. Aquilina.

  Irrid Nadura - Tkanta Agatha Zahra.

  Iftaħ Beraħ Qalbek - Jkanta Joe C. Aquilina.

  Għanjieti Nerfa' Lejk - Tkanta Doris Aquilina.

  Demm Prezzjuż - Tkanta Agatha Aquilina.

  Indem u Għix - Jkantaw Doris Aquilina u Agatha Zahra.

  Kif Affaxxinajtni - Tkanta Agatha Zahra.

  O Alla, Jien Midneb - Jkanta Joe C. Aquilina.

  Iltqajt Miegħu - Jkantaw Agatha Zahra u Joe C. Aquilina.

  Xandarha - Jkanta Joe C. Aquilina.

  Kemm Tħobbna - Tkanta Agatha Zahra.

  Jien Ninsab Ċert - Jkantaw Joe C. Aquilina, Agatha Zahra u Doris Aquilina.