Minn Mons. Arċsqof Charles Scicluna - San Ġwann

Fil-bidu kien il-Verb

Araw il-Ħaruf ta' Alla

It-Tieġ ta' Kana

Il-Qdusija tat-Tempju, Nikodemu

Ġesù u l-Mara Sammaritana

Fejqan ta' raġel marid f'Betzata


Minn Dun Stefan Attard - San Mattew

Fejqan u Ħelsien - Il-Missjoni tal-Knisja

Il-ħaqq mill-popli u l-opri tal-ħniena

In-Nisel u t-twelid ta' Ġesù

Kull min jisma' kliemu u jagħmlu

Meta ħuk jidneb kontrik

Jfejjaq mara u jqajjem tifla mill-mewt

Il-Missjoni tat-Tnax

Ġesù jagħti l-missjoni lill-Appostli


Minn Fr Martin Micallef OFMcap - San Mark

Ġesù jsikket it-tempesta

Ġesù jfejjaq lill-omm il-mara ta’ Xmun

Raġel merfugħ minn erbgħa mfejjaq

Ġesù jitma ħamest elef


Minn Dun Pawl Sciberras - San Luqa

L-Għedewwa nħobbum?

Il-ħniena frott tal-imħabba

Is-Samaritan it-tajjeb

In-Nagħġa mitlufa u d-Drakma mitlufa

Il-Missier ta' Żewġ Ulied

L-Għani u Lazzru

Ġesù jfejjaq Għaxar Lebbrużi

Iż-Żewġt Irġiel Jitolbu t-Tempju


Minn Joe Farrugia

Id-Dixxipli ta' Għemmaws

Marta u Marija jilqgħu lil Ġesù

Il-Qaddej taċ-Ċenturjun

It-Tielet tħabbira tal-Mewt ta' Ġesù

 

AVVENT 2015 - Sena Ċ

Minn Patri Martin Micallef OFM Cap

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent

 

RANDAN 2017 - Sena A

Minn Patri Martin Micallef OFM cap. 

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Sena A

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Sena A

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Sena A

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Sena A

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Sena A


Minn Dun Joe Mercieca. Parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Sena A

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Sena A

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Sena A

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Sena A

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Sena A


RANDAN 2015 - Sena B

Minn Fr Martin Micallef OFM Cap

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Mk 1:12-15

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Mk 9:2-10

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Ġw 3:13-25

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Ġw 3:14-21

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Ġw 12:20-33


RANDAN 2019 - Sena Ċ

Minn Dun Joe Mercieca

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Lq. 4:1-13

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Lq. 9:28b-36

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Lq. 13: 1-9

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Lq. 15:1-3, 11-32

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Ġw. 8: 1-11