LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 31 ta' Lulju 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

NAZZJONALI

   Il-Kunsill tan-Nisa jkun kontra l-‘Morning After Pill' ...

   L-Isqfijiet imorru f’ras il-għajn

   Komplu ħarsu d-dinjità tal-ħajja umana

   Residenza ta’ kura paljattiva għal persuni b’mard terminali

   Fl-Italja, ktieb ta’ Mgr Charles Vella dwar il-‘counselling’

 

IL-JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

   Iż-żgħażagħ Maltin impressjonati bl-atroċitajiet f'Auschwitz

   Iż-żgħażagħ Maltin itemmu l-esperjenza fil-Polonja l-Ħadd

   Esperjenza li xxejjen l-impressjoni negattiva li spiss tingħata

   Il-ħajja għandha dejjem tiġi protetta

   Nibqgħu magħqudin flimkien bit-talb

   Esperjenza ta’ fidi u tama

 

INTERNAZZJONALI

   Il-Mexxejja Reliġjużi jsejħugħal aktar sigurtà

   Il-BMA tiddefendi lit-tobba li jirrifjutaw li jiehdu sehem fl-abort

   Sentenza storika annullat il-proċess farsa li sar konts Kardinal

   Kostituzzjoni ġdida dwar il-ħajja komtemplattiva femminili

   Il-Knisja għandha bżonnkom

   Attakki fuq knejjes Kristjani

 

OPINJONI

   Il-ħtieġa li twettaq b’awtentiċità dak li temmen

   B’tifkira ta’ Shakespeare

   Dak l-imbierek Pokèmon!

   Il-ferħ

   Għalliema teoloġi (1)

   Inaċċettabbli tmexxija b’’open cheque’

   Jum ta’ swied il-qalb

   Is-sekularizzazzjoni tal-logħob tan-nar

   Il-festi tagħna

   L-ikbar qatgħa ta’ ħajtu

   Ir-riforma fil-Kurja

   Il-beatu Charles de Foucauld u Malta

 

IL-KELMA

   Reġa’ żmien l-apoloġetika (2)

   San Pietru Ġuljan Eymard

   Rix b’ħafna kuluri

   Dun Tarċisju Agius

   Abram fl-Eġittu

   Sens qawwi ta’ gratitudni u ta’ radd il-ħajr

   L-istorja tas-salwazzjoni

   Is-Samaritan it-Tajjeb