LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 31 ta' Jannar 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

Nazzjonali

Purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira li mhumiex awtorizzati

Quddies f’lukandi mhux isir minn sacerdot Kattoliku

Process ta’ tiġdid fl-Azzjoni Kattolika

Ġurnaliżmu li jwassal aħbar tajba

L-Arċisqof se jmexxi pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa

R-raba’ vjaġġ missjunaerju ta’ San Pawl b’waqfa f’Malta

Kungress f’għeluq is-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

Jinfetaħ l-aħħar Bieb tal-Ħniena f’Għawdex

Seminar għall-operaturi pastorali u l-katekisti

 

Internazzjonali

L-Eżortazzjoni tal-Papa dwar il-Familja tkun publikata f’Marzu

Alla ħaddem il-ħniena tiegħu tul l-istorja tal-poplu magħżul

Mistieden iżur il-Kulleġġ Pontifiċju Skoċċiż ta’ Ruma

Tibdil fil-liturġija tal-ħasil tar-riġlejn f’Ħamis ix-Xirka

Il-pellegrinaġġi għas-santwarji huma espressjoni tal-fidi

Komunikazzjoni u ħniena: laqgħa li tħalli l-frott

Il-fundatur tas-Cantenians Monsinjur Louis C. Casartelli

 

Opinjoni

Sens akbar ta’ responsabbilta’

Dritt taċ-ċittadin

Il-Misteri tal-Miżerikorja

Perfett, eżatt u preċiż

Attwalita’

Prinċipji li ma jinbidlux

Inħalluh jgħix fina biex jaħdem bina b’ferħ kbir

Appell lill-qlub ġenerużi tal-Maltin u l-Għawdxin

Iż-żwieġ u l-familja skont Alla

Il-Kelma

Ħanina bħall-Missier

San Andrea Corsini

Nafdaw aktar f’Alla

Il-Knisja Kattolika Antijokena

Meta nilgħab

Madre Margerita Debrincat

 

Varji

Gramma

In-nar fl-ispirtu tiegħi

Ġabra ġdida ta’ poeżija ta’ Alfred Massa

Musulman iħalli ħajtu biex isalva l-Insara

Talb biex jingħelbu l-firdiet fost l-Insara ta’ knejjes differenti

L-approvazzjoni tal-Knisja għal dehriet Marjani