LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 30 ta' Ottubru 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

 

F'DIN IL-ĦARĠA

 

NAZZJONALI

Iċ-Chairman tal-AwtoritÓ tal-Mediċini mitlub jirtira l-allegazzjoni li għamel

Illum titnieda bil-Malti l-eżortazzjoni appostolika Il-ferħ tal-imħabba

Infittxu dejjem l-aqwa ġid għall-komunitÓ

Il-Knisja kkollaborat bis-sħiħ għall-wirja ta' presepju Malti fi Pjazza San Pietru

Illum jitqassmu l-flus miġbura fil-Maratona Missjoni 

Ħames djakni ġodda

Żewġ Arċiprieti u Kappillan ġdid

 

INTERNAZZJONALI

L-identitÓ Nisranija tal-Ewropa

Azzjonijiet kontra l-ġajja fin-Norveġja u l-Olanda

X'ġara 500 sena ilu u x'se jiġri fl-Isvezja għada

Laudato S╠ għal McDonald's?

Missjunarju Amerikan maħtuf minn irġiel armati

Mara ta' 101 sena tirċievi l-Ewwel Tqarbina

 

OPINJONI

Illum il-Ġiblew tal-Familja

Il-veritÓ teħliskom

Fejn il-prostituzzjoni qed tonqos

It-tbatija fid-dinja

Sakemm Kristu jissawwar fina

Il-Kattoliċi u l-elezzjoni Presidenzajli fl-Istati Uniti

Monsinjur Anton Cassar

Il-jum iddedikat lil dawk li qegħdin il-ħabs

L-anzjanitÓ attiva

L-omm li taqsam l-għanja ta' binha Xandru

Għandi żewġ għażliet

Tassew li ma' Alla kollox possibbli

Djoċesi ġdida fil-Gwatemala

L-Oratorju Salesjan f'Tas-Sliema

 

IL-KELMA

San Wolfgang ta' Regensburg

It-Tabib Jimmy Farrugia

L-arkanġlu Rafel

Il-31 Ħadd ta' matul is-sena

Il-ferħ tassew tagħna

Il-konverżjoni tal-Beatu Charles de Foucauld