LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 28 ta' Frar 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

NAZZJONALI

Inawgurati faċilitajiet tal-kindergarten fl-Albanija li saru possibbli bl-għajnuna tal-Maltin

Ir-rimedji proposti mill-Ombudsman mgħandhomx jibqgħu biss fuq il-karta

Il-kelma ta Alla hi dawl li jinfed

Il-laqgħat distrettwali tal-Fergħa Nisa tal-AKM

Sfurzata tieqaf milli tkompli tagħmel volontarjat

 

INTERNAZZJONALI

Esperjenza ta trasfigurazzjoni għal kulħadd

Ebda kundannat għall-mewt mgħandu jingħata l-forka

Is-setgħa għandha tintuża għall-qadi tal-ġid komuni

Iħeġġeġ biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi

Sejħa lill-pajjiżi biex jaġixxu kontra t-terroriżmu

Bumbardamenti kontinwi fis-Sirja

Kristjani jfakkru 21 martri maqtula mill-ISIS

Arrestati żewġ pastors oħra

 

OPINJONI

Mhux biżżejjed tgħid ma naqbilx

Malta ta għada

Alla jżomm kelmtu

Psst! Ħares il hawn

Charles de Foucauld u Franza tas-seklu XIX

L-anzjanit attiva

Stedina fis-Sena tal-Maħfra

Il-pożizzjoni tal-Kumitat ta Esperti tal-Knisja fuq il-liġi dwar it-terapija ta konverżjoni

 

IL-KELMA

Ir-Randan: żmien ta sagrifiċċju

San Każimiru

Alla jara u jisma t-tajjeb u l-ħażin li nagħmlu

Ibqa ma Ġes

Il-ħniena ta Alla mal-midinbin

It-trakk

Il-Kardinal Ersilio Tonini