LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 27 ta' Diċembru 2015.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

Nazzjonali

Żjarat ta’ korteżija lill-President ta’ Malta u lill-Arċisqof

Għall-Milied Caritas tiġbor persuni li jgħixu waħidhom

Festa ta’ ġenerożita’ mad-Dar tal-Providenza

Għażiż Ġesu’ Bambin

 

Internazzjonali

L-Ewropa ma tistax tkompli tinjora l-persekuzzjoni tal-Insara

Favur Papa kariżmatiku

Madre Tereża se tiġi dikjarata qaddisa

Impenn ta’ solidarjeta’

L-imħabba u l-maħfra

Il-qaddisin martri innoċenti

Irbaħ l-indifferenza u ikseb il-paċi

 

Opinjoni

Inkunu aktar sensittivi

Tmiem u bidu

Tħallux idejkom jintelqu

Qed jiftaħru bi ħrafa

Il-presepju

Ironiji ma jiqfux

Mixja li tressaqna lejn id-dawl

Henjin dawk li jhennu

Ċelestinu, l-anġlu novizz

 


ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.