LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 25 ta' Settembru 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

 

F'DIN IL-ĦARĠA

Nazzjonali

   Ċelebrazzjoni fost aħwa nsara differenti

   Kriterju għal governanza tajba

   Talb biex is-saċerdoti jkunu ministri tar-rikonċiljazzjoni

   Tfal Maltin mistiedna jingħaqdu ma' tfal oħra fir-rużarju

   Il-Ġublew tal-Katekisti fid-djoċesi rt'Għawdex

   Restawrata l-pittura tal-koppla tal-bażilka tax-Xagħra

   Pellegrinaġġ djoċesan għall-Mellieħa

   Imħabbar il-ġbir li se jsir fuq livell djoċesan

 

Internazzjonali

   Periklu li l-Ewropa titlef il-wirt nisrani

   Dipartiment dwar il-persekuzzjoni tal-Insara

   Appell imqanqal għall-paċi fid-dinja

   Tfal mogħtija messaġġ għall-paċi

   Il-ferħ tal-imħabba li fixkel lit-teoloġi

   Il-Patrijarki jitolbu għat-tneħħija tas-sanzjonijiet tal-UE

 

Opinjoni

   B'entużjażmu u ħeġġa

   125 sena ilu

   Il-Baġit

   Jekk inkissru t-termometru

   Aġenti ta' umaniżmu ġdid

   OSA 200

   Madre Tereża u d-dinja kontemporanja

   Il-wirt li ħallielna Charles de Foucauld

   Ir-raġel għaref

   Dak li smajt, ġbart u rajt

   Kollox lura għan-normal

 

Il-Kelma

   San Domingo Ibanez de Erquicia

   Ġejja l-banda

   Joseph Booker

   Il-ktieg ta' Tobija

   Dan hu l-mument tal-ħniena

   Il-Karmelitani fil-belt Valletta

   Ġesł jitkellem minn fuq is-salib