LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd,24 ta' Lulju 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

NAZZJONALI

   In-numru ta’ żgħażagħ Maltin fil-Polonja jitla’ għal 650

   Appell tal-Arċisqof liż-żgħażagħ li marru l-Polonja

   L-użu tal-Morning After Pill fejn l-effett hu aboritv m’għandux ikun legalizzat

   Miġbura ‘l fuq minn €200,000 għal tliet missjonijiet u għal Dar San Ġużepp

   24 kors ta’ formazzjoni Nisranija

   Kanonku ġdid

   Opera vs Pop under the Stars

 

INTERNAZZJONALI

   Sejħa lid-Dumnikani kollha

   Żjara oħra għal għarrieda mill-Papa Franġisku

   Università Taljana tospita numru ta’ kigranti

   Il-Papa jistaqsi x’jista’ jagħmel

   Il-paċi fis-Sirja possibbli

   Il-Kungress Amerikan ivvota favur liġi li tħares id-dritt għal-libertà tal-kuxjenza

   Għajnuna ta’ emerġenza għall-vittmi tal-għargħar

 

OPINJONI

   Pressjoni moħbija mill-UE

   Meta jdoqq il-Vjatku

   Il-vilipendju u lil hinn minnu

   Il-każ Simon Cowell

   Wara r-referendum

   Żagħżugħ maħrub mill-Vjetnam isir Isqof fl-Awstralja

   L-anzjanità attiva

 

IL-KELMA

   Santa Marta Wang

   Ommi ssajjar għalina

   Monsinjur Antonio Cilia

   Is-sejħa ta’ Abram

 

KOTBA ĠODDA

   Ktieb għall-ġenituri ta’ wlied gay

   Inħobbok

   Bdoti fil-maltemp

   Il-kwiekeb fid-dlam jixgħeli

   Lupettin iħobb biss l-għaġin