LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 22 ta' Novembru 2015

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

NAZZJONALI

 L-introduzzjoni tal-iffriżar tal-embrjuni.
 Natale con Suor Cristina
 Tliet bibien imqadda tal-Ħniena fid-djoċwsi t'Għawdex
 Ix-Xewkija toħroġ bi ħġarha għall-pussess tal-Arċipriet.

INTERNAZZJONALI
 Inwasslu l-ħniena ta' Alla lil min għandu bżonnha
 Mhux il-mument li nirrinunzjaw għall-Ġublew
 Il-fenomenu tal-migrazzjoni u l-ilpup fost il-vulnerabbli
 Sta Giovanna Antida: MUDELL GĦALL-MARA TAL-LUM
 Naqsmu dak li jkollna mal-oħrajn

OPINJONI
 Il-ftuħ għall-missjoni tal-familja
 Il-periklu tal-"inċens"
 L-għadab ta' Ġesu'
 Min hu ghajri?
 Il-laqgħa għolja tal-Belt Valletta
 Divertiment nadif
 Meta jiżbalja saċerdot
 Il-massakru ta' Pariġi
 L-anzjanita' attiva
 Minflok tonqos, tiżdied
 Id-Dar Familja Mqaddsa fin-Naxxar

IL-KELMA
 Ir-Reliġjon tal-Maltin
 San Ġwann Berchmas
 Il-ktieb tal-proverbji
 Saltna ġusta u ġentili
 Wied ta' grazzja
 Monsinjur Salvin Bartoli Galea
 Kristu Re
 

Il-Ħadd, 22 ta' Novembru, Leħen is-Sewwa se tippubblika bil-Malti f'suppliment speċjali r-relazzjoni finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Jinbiegħ separatament mill-librara ewlenin għall-prezz ta' euro


ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.