LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 21 ta' Awwissu 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

NAZZJONALI

   Tibżgħux tippromovu l-fidi tagħkom, l-Arċisqof liż-żgħażagħ

   X’inhu l-ogħla?

   Aħsbu f’dawk li qed ifittxu l-Mulej

   Il-Madonna: pont li jressaqna lejn xulxin

   Amministratur għall-parroċċa tal-Katidral

   Il-ministeru u l-ispiritwalità tal-katekisti

 

INTERNAZZJONALI

   Il-ħniena: strument ta’ għaqda

   Il-Papa il-Mulej li jeħles lin-nisa mill-iskjavitù

   Isqfijiet Amerikani kontra deċiżjoni tal-Viċi President Amerikan

   Il-Patrijarka Kirill dwar ir-reliġjon u x-xjenza

   Iċ-ċentralità tal-Kelma ta’ Alla

   Futur mimli tama u ferħ

   Ikomplu jxerrdu d-devozzjoni lejn is-Salib

 

OPINJONI

   L-emendi għal-liġi tal-vilifikazzjoni u l-Quran

   Meta titla’ x-xemx

   B’ġieħ Dom Mintoff

   Taħt bandiera waħda

   Għelm biex nirbħu l-limiti tagħna

   Saħħa maċ-ċittadin onest

   Ċina Kattolika

   Il-kitbiet dwar il-Bibbja

   Ngħożżu l-ħajja

   Żgħażagħ ġenerużi joffru ħajjithom biex iwasslu lil Kristu

   Għereq hu biex salva mara

   Ftit ħsibijiet

   F’qalb diversi kompożituri

 

IL-KELMA

   Il-kult antik lejn l-Appostlu San Bartilmew

   Il-fjuri huma rigal tal-Mulej

   Emilio Persiano

   Ir-rabta ta’ Alla ma’ Abram

   Il-Mulej daħal fil-ħajja kollha tagħna

   Il-wasla tal-Karmelitani fl-Imdina

   Is-siġra tat-tin li ma għamlitx frott