LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 20 ta' Novembru 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

 

F'DIN IL-ĦARĠA

 

NAZZJONALI

Monsinjur Ġorġ Frendo, l-Arċisqof il-ġdid ta' Tirana-Durres, l-Albanija

Illum tagħlaq is-Sena Liturġika u l-Ġublew tal-Ħniena

Iltaqgħet l-Assemblea Djoċesana bit-tema tkun Il-konverżjoni għall-pastorali tal-ħniena

Il-veritÓ, il-ġustizzja, l-imħabba u l-libertÓ

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Patri miet waqt il-qadi ta' dmirijietu fl-isptar Mater Dei

Maratona ta' abseiling b'risq id-Dar tal-Providenza

Ippubblikat ir-Rapport Religious Freedom in the World

Il-Papa se jiltaqa' mal-artist li qed jaħdem il-presepju Malti li se jkun esebit fi Pjazz San Pietru

 

GĦAWDEX

Dakkara tal-fidi

Ħatriet ġodda

Il-Kurċifiss hu r-rakkont tas-sabar u l-ħniea ta' Alla

 

IL-VATIKAN

Il-ħajt li jifred lill-Papa Franġisku u lil Donald Trump

Naffrontaw il-kuntrarju bil-paċenzja 

Torbtux ruħkom ma' dak li jgħaddi

Il-Papa jappella għall-ħarsien tat-tfal

Kuxjenza lluppjata li tara lil dawk foqra tagħbija

 

INTERNAZZJONALI

Kristjani fl-Iraq għad ma jistgħux jirritornaw fi djarhom

Politiċi minn partiti opposti jgħinu orfanatrofju

Kristjana tinqarel minħabba dagħa fin-Niġerja

Il-Kardinal Burke u r-rebħa elettorali ta' Donald Trunp

Kristu rrivelalna l-wiċċ tal-imħabba ta' Alla

 

OPINJONI

Knisja b'ħeġġa ġdida u pastorali mġedda

Sultan imsallab

Patrijarka tassew ekumeniku

Biex it-tempju jkun maqdes

In-nanniet u l-abort

Ix-xahar tal-kotba

Ir-Re li jagħmel kollox bil0maqlub

Għala hawn min hu reżiljenti u min mhux?

Iggradwaw fil-qdusija

Tabilħaqq ġibtulna t-tama

Kont nilgħab fil-bini mfarrak

Il-beatu Titu Brandsma

Mużika ġdida ta' Frisina

 

IL-KELMA

Kristu Sultan

San Klement I, Papa

Kristu tassew Sultan tal-miżerikordja

 

SPEĊJALI

Intervista mal-iskultur Shawn Saliba