LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 18 ta' Ottubru 2015

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

Nazzjonali

Stqarrija mill-Kummissjoni ghall-Harsien tat-Tfal

Maltin fis-Sinodu dwar il-Familja

Patri jichad akkuzi li kkorompa guvintur

Bord tad-Diretturi gdid ghall-RTK

Intervista mal-Editur ta' Lehen is-Sewwa

Tislima lill-poeta nazzjonali

Forum nazzjonali dwar l-ilsien Malti

Il-komunita' Anglika f'Ghawdex tghin familji fil-bzonn

Wirja filatelika

Riforma fil-pensjonijiet

Appell lill-politici

 

Internazzjonali

Il-Papa jitlob mahfra

Il-manipulazzjoni tal-embrijuni diskussa fis-Sinodu

Noti mis-Sinodu   

Ktieb siewi dwar l-indissolubbilta' taz-zwieg

Attenti ghall-weghdi li taghmlu lil uliedkom

Komplu ttrasmettu l-ferh tal-Vangelu

Il-Knisja strument ta' medjazzjoni pastorali

Ir-rabta bejn il-Knisja u l-familja

 

Opinjoni

Illum il-Gurnata Missjunarja

L-umilta' fit-tmexxija

Min jobzoq ghas-sema jigi f'wiccu

SOS miz-Zejtun

Sehem il-genituri fl-edukazzjoni ta' wliedhom

L-ABORT: jien se niehu azzjoni

Il-programmi muzikali radjufonci

L-ilma jaghti l-hajja

Id-distakk bejn klassi u ohra

L-anzjanita' attiva

 

Il-Kelma

L-IVF (it-tieni parti)

It-talba ta' Gakbu u Gwanni

Il-Madonna b'ghajnejha miftuha

Il-festa liturgika ta' San Gwanni Pawlu II, Papa

Monsinjur Mikiel Azzopardi

Ambaxxaturi tal-imhabba ta' Alla

Il-qassis tal-poplu

 


ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.