LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 11 ta' Diċembru 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

 

F'DIN IL-ĦARĠA

 

Nazzjonali

Il-presepju: xbieha sabiħa tal-ħolqien kollu

Il-Kummissjoni Ambjent dwar il-'masterplan' ta' Paceville

Dar il-Kaptan tingħata l-Premju 'Dun Mikiel Azzopardi' 2016

Musbieh: ktieb li jiġbor riflessjoni għal kull Ħadd

Ktieb ġdid tat-talbiet tal-fidili

 

Għawdex

Għal dixxerniment ħanin (1)

Quddiesa f'Ta' Pinu għall-ġenituri li tilfu trabi qabel it-twelid

Dar għal ħajja indipendenti ta' persuni b'diżabbiltà

Orgni ġdid għall-parroċċa tax-Xewkija

 

Il-Vatikan

Il-Papa jistedinna biex għall-Milied inħejju ruħna spiritwalment

24 beati ġodda

Tagħti bidu għall-festi tal-Milied

Meta se jfaqqa' t-terremot?

 

Internazzjonali 

Politiċi tal-UE tkellmu ma' tfal f'Aleppo, is-Sirja

Estremisti Musulmani kkundannati għall-mewt

Porroċċa Siberjana għandha knisja u presbiterju

Kważi 2.5 miljun embijun uman inqerdu bit-trattament tal-IVF fir-Renju Unit

Il-qdusija taż-żagħżugħ Carlo Acutis

 

Opinjoni

L-attakki feroċi kontra l-Arċisqof Charles J. Scicluna

Babilonja

Restawr it-tieqa

Kieku kont Franċiż...

Il-martri tal-lum

ll-profil ta' Julian Scicluna

450 sena tal-katekiżmu tal-Konċilju ta' Trentu

Ulied il-Qalb ta' Ġesù

Ktieb li żgur tieħu gost taqrah

Id-diżappunti tagħna, l-appuntamenti Tiegħu

San Franġisk u l-presepju

Mexxietni qalbi

Kristu r-Re tal-Polonja

Ejjew u taraw

 

Il-Kelma

Talb għall-ħelsien ta' tfal maħqura

Int xewqan għal Ewropa aħjar?

Tfal abbandunati

Sant'Aledaide

Tobija jasal id-dar

It-tielet Ħadd tal-Avvent

Ifirħu għax il-Mulej qorob

Ġerusalemm: Belt is-Sliem