LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 11 ta' Ottubru 2015

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

Nazzjonali

 Is-Sinodu dwar il-familja

 74 proġett f’artijiet tal-missjoni

 L-embrijun għandu jingħata d-dinjità tiegħu

 Attivitajiet għall-Ġurnata Missjunarja

 L-NGOs reġistrati biss se jibbenefikaw mill-fondi

 Seminar għall-mexxejja ta’ gruppi ta’ żgħażagħ

 Id-Djoċesi t’Għawdex b’iktar minn 38 elf ewro għall-karità

 Fr Rob Galea f’kunċert u Quddiesa fin-Nadur

 Il-Parroċċa ta’ Sannat b’Ġimgħa ta’ Spiritwalità

 Seminars ta’ ġurnata għall-familji

 Imfakkra l-mitt sena tal-MUSEUM f’Għawdex

 Posters b’messaġġ għaż-żmien liturġiku

 

Specjali Sinodu

 Kpiepel u għarajjes

 Sinodu tmellisa ta’ Alla

 Il-leħen ta’ min hu bla leħen

 Knisja aċċessibbli għat-tama u l-paċi

 Il-Knisja msejħa tgħix il-missjoni tagħha fil-fedeltà ...

 Is-Sinodu mhuwiex Parlament

 

Opinjoni

 Le għall-iffriżar tal-ħajja umana

 Dellijiet u dwal

 U ajma, int!

 Il-protezzjoni tal-konsumatur

 Għall-ifqar fost il-fqar tal-Albanija

 Moħħ mistrieħ

 Self bla rażan

 Dari tgħallimni

 Is-sekulariżmu aggressiv ta’ żmienna

 

Il-Kelma

 L-IVF (l-ewwel parti)

 Jagħtik bil-mitt darba iktar

 Il-fejqan ta’ Benedetto Pareto

 Ġesù fil-ħajja Nisranija tagħna

 It-talba tar-Rużarju

 San Junipero Serra

 


ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.