LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 6 ta' Diċembru 2015

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

 

NAZZJONALI

Rally favur il-ħajja

Il-Ħadd li ġej isir il-ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fl-Imdina

Wara l-massakru ta’ kull bniedem

Tliet kappillani ġodda

Id-dokument ta’ pożizzjoni dwar il-prokreazzjoni assistita

Ppreżentat ukoll lill-President u lill-iSpeaker

Twissija mill-Isqodf ta’ Għawdex

Inġabru 7,500 euro għad-Dar tal-Providenza

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Konferenza Nazzjonali dwar il-familja

L-Art tal-Kliem

 

INTERNAZZONALI

Fl-Afrika l-Papa ried iwassal messaġġ ta’ tama

L-Insara u l-Musulmani aħwa

Alla jbierek l-Afrika

Sena eċċezzjonali f’Lourdes

Għax il-ħniena ta’ Alla hi bla limiti

 

OPINJONI

Il-bżonn tad-djalogu u tat-trasparenza

Ispirazzjoni għall-atteġġjament tagħna fil-politika

Drittijiet u dmirijiet

L-arloġġ tal-parroċċa

Intix Nisrani?

It-terroriżmu

Ħallu l-Knisja nadifa

Quddiem il-misteru tat-tbatija

Inizjattiva bl-iskop li titgawda miż-żghazagh

Il-Milliennium Chapel

Biddel il-ħajja tas-saċerdoti

Kif twieled il-proġett tad-Dar tal-Kleru

 

IL-KELMA

Il-poplu li kien miexi fid-dlam

Urġenza differenti minn tas-soltu

Kollox pulit

Maryam u Marziyeh

L-intenzjonijiet tal-Papa u tal-Isqfijiet għal Diċembru

L-Immakulata tiftħilna l-bieb tal-ħniena ta’ Alla


ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.