LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 6 ta' Settembru 2015

Il-kitbiet sħaħ ikun aċċessibli minn hawn, il-Ħadd, 6 ta' Settembruu 2015 wara s-7.00 ta' filgħaxija.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA - Klikkja fuq il-kitba li tixtieq mil-lista ...

Nazzjonali

▬ Dikjarazzjoni konġunta mill-Isqfijiet Maltin

▬ Fr Rob Galea se jkun Għawdex f’Ottubru

 Il-familji fil-bżonn, id-Dar tal-Providenza u s-Seminarju

 L-Arċisqof dwar il-koppja Casolani

 Tribunal għall-kawżi ta’ Henry u Inez Casolani

 Residenti tad-Dar tal-Providenza se jmorru Ruma

 Fergħa żgħira, qaddisa, li tagħmel il-frott

 Oħloq Tissima - Iċ-ċifra finali

 

Internazzjonali

 Hilton Hotels se telimina l-pornografija mill-lukandi

 Sentenza Storika fl-Urugwaj

 It-testment ta’ Dom Christian de Chergè

 Sejħa lill-ġenituri biex jgħallmu lil uliedhom jitolbu

 

Opinjoni

 87 sena ta’ ġurnaliżmu Kattoliku - EDITORJAL

 Is-soċjoloġija Kattolika

 B'sehem kulħadd gżiritna ssir isbaħ, l-Isqof Grech

 1995 - 8 ta’ Settembru - 2015

 Birkirkara matul iż-żmien

 Il-kultura Nisranija fl-Ewropa (1) 

 50 sena mit-twaqqif tal-Fergħa Ewkaristika

 Formazzjoni edukattiva u xogħol għaż-żgħażagħ

 Bonus għat-tielet wild u aktar

 Il-qawwa tal-Madonna kontra x-xitan

 450 sena wara l-Assedju tal-1565 (1)

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.