LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

Nazzjonali

   Madre Tereża tiġi dikjarata qaddisa llum

   Rettur ġdid għas-Seminarju tal-Arċisqof

   Personalitajiet tat-TV jgħinu nies fl-Etjopja

   L-Arċisqof iwissi lil qed juża ħażin l-internet

   Is-Sena Akkademika tal-Istitut Agostinjan

   Ippubblikata għall-ewwel darba l-biografija ta’ Madrte Ġemma Camilleri

   Restawrata l-istatwa ta’ Santa Marija ta’ Kemmuna

 

 

Internazzjonali

   Pjan biex liġijiet favur il-ħajja jiġu soppressi f’pajjiżi Kattoliċi

   Il-Papa se jżur il-postijiet milquta mit-terremot

   Żvelati r-raġunijiet wara r-riżenja ta’ Benedittu XVI minn Papa

   Il-kultura diġitali qed tħalli effett kbir u deċiżiv fuq il-formazzjoni tal-ħsieb

   Patrijarka jappella għal talb u sawm kontra t-terroriżmu

 

 

Opinjoni

   88 sena ta’ ġurnaliżmu Kristjan

   Oasi

   Id-djakni nisa

   Tista’ tkun bintek

   L-insetti, il-kastur u l-bniedem

   Ilbieraħ u llum

   Ġorġ tal-MUSEUM

   Kien ivvizzjat bid-droga...illum Franġiskan

   Midalja rari

   Id-dulliegħ ta’ Malindi

 

 

Il-Kelma

   Reġina u prinċipessa

   Il-fariżew u l-pubblikan

   San Cloud

   Nagħażlu t-tajjeb għalina u għall-oħrajn

   Nagħrfu aħjar il-missjoni tagħna ta’ evanġelizzazzjoni

   Pariri siewja lill-ħaddiema u lil min iħaddem

   Il-magħmudija tiddistingwina minn popli oħra

   Imġewħin għall-prestiġju, il-flus u pjaċiri

   Dun Ġużepp Cauchii

 

Speċjali

   Erba’ paġni dwar Madre Tereża