ENĊIKLIKA TAL-PAPA FRANĠISKU LAUDATO SI'

Oħtna l-art tipprotesta għall-ħsara li nġibulha. Par. 2.  ...

Temi li qatt mhuma magħluqa jew imwarrba. Par. 16.   ...

Prezz il-ħsara li ssir minħabba t-traskuraġni egoistika. Par. 36.  ...

Sintomi ta’ mument kritiku.  Par 61. ...

Ma jistax ikollna spiritwalità li tinsa li Alla jista’ kollox u hu ħallieq. Par. 75. ...

A video commentary by Fr Robert Barron. Word on Fire.

What it says and what it does not say. Archbishop J. Kurtz with R. Arroyo. EWTN.

The encyclical is a call to attention to the powerful. Luca Fiorani. Romereports.

U.S. Bishops welcome Pope Francis' encyclical, Laudatio Si'.

Ignatius Press discussion. M. Brumley, Fr J. Fessio SJ, V. Dudro, J. Herreid.

Breaking down the Pope's Encyclical. Romereports.

Laudato Si' calls for asceticism, reform. Catholic News Service.

Top 10 things about Laudato Si'. Video by Fr J. Martin. America Media Ministry.

Pope Francis on the care of our common home.

Konferenza Stampa li saret fil-Vatikan u li fiha kienet preżentata  l-Enċikika, Laudato Si’.