NOVEMBRU 2018

 

 

Niżżel il-Brevjar għax-xahar kollu ...

01. Il-Qaddisin Kollha (S)

02. L-Għid tal-Imwiet

03. Is-Sibt tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

 

04. IL-XXXI Ħadd matul is-Sena B

05. It-Tnejn tat-XXXI ġimgħa matul is-sena

06. It-Tlieta tat-XXXI ġimgħa matul is-sena

07. L-Erbgħa tat-XXXI ġimgħa matul is-sena

08. Il-Ħamis tat-XXXI ġimgħa matul is-sena

09. Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran (F)

10. San Ljun il-Kbir, Papa u Duttur (TO)

 

11. IT-XXXII Ħadd matul is-Sena B

12. San Ġosafat, Isqof u Martri (TO)

13. It-Tlieta tat-XXXII ġimgħa matul is-sena

14. L-Erbgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-sena

15. Il-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-sena

16. Il-Ġimgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-sena

17. Santa Eliżabetta tal-Ungerija (TO)

 

18. IT-XXXIII Ħadd matul is-Sena B

19. It-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-sena

20. It-Tlieta tat-XXXIII ġimgħa matul is-sena

21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija (TO)

22. Santa Ċeċilja, Verġni u Martri (TO)

23. Il-Ġimgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-sena

24. Sant' Andrija Dung Lac u sħabu, Martri (TO)

 

25. Sidna Ġes Kristu, Sultan tal-Ħolqien

26. It-Tnejn tal-XXXIV ġimgħa matul is-sena

27. It-Tlieta tal-XXXIV ġimgħa matul is-sena

28. L-Erbgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-sena

29. Il-Ħamis tal-XXXIV ġimgħa matul is-sena

30. Sant' Andrija, Appostlu (F)