AWWISSU 2018

 

 

01. San Alfons Maria de Liguori, Isqof u Duttur (TO)

02. Il-Ħamis tas-XVII-il ġimgħa matul is-sena

03. Il-Ġimgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-sena

04. Is-Sibt tas-XVII-il ġimgħa matul is-sena

 

05. It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena B

06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej (F)

07. It-Tlieta tat-XVIII-il ġimgħa matul is-sena

08. San Duminku, Presbiteru (TO)

09. S. Tereża Benedetta tas-Salib, Verġni u Martri (F)

10. San Lawrenz, Djaknu u Martri (TO)

11. Santa Kjara, Verġni (TO)

 

12. Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena B

13. It-Tnejn tad-XIX-il ġimgħa matul is-sena

14. San Massimiljanu Kolbe, Presbitery u Martri (TO)

15. L-Imqaddsa Marija Mtellgħa s-Sema (F)

16. Il-Ħamis tad-XIX-il ġimgħa matul is-sena

17. Il-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-sena

18. Is-Sibt tad-XIX-il ġimgħa matul is-sena

 

19. L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

20. San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja (TO)

21. San Piju X, Papa (TO)

22. Il-Verġni Mqaddsa Marija Reġina (TO)

23. Il-Ħamis tal-XX ġimgħa matul is-sena

24. San Bartilmew, Appostlu (F)

25. Is-Sibt tal-XX ġimgħa matul is-sena

 

26. Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

27. Santa Monika (TO)

28. Santu Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)

29. Il-Martirju ta' San Ġwann Battista (TO)

30. Il-Ħamis tal-XXI ġimgħa matul is-sena

31. Il-Ġimgħa tal-XXI ġimgħa matul is-sena