LULJU 2018

 

 

01. It-tlettax-il Ħadd matul is-Sena B

02. It-Tnejn tat-XIII-il ġimgħa matul is-sena

03. San Tumas, Appostlu (F)

04. L-Erbgħa tat-XIII-il ġimgħa matul is-sena

05. Il-Ħamis tat-XIII-il ġimgħa matul is-sena

06. Il-Ġimgħa tat-XIII-il ġimgħa matul is-sena

07. Is-Sibt tat-XIII-il ġimgħa matul is-sena

 

08. L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena B

09. It-Tnejn tal-XIV-il ġimgħa matul is-sena

10. It-Tlieta tal-XIV-il ġimgħa matul is-sena

11. San Benedittu, Abbati u Patrun tal-Ewropa (F)

12. Il-Ħamis tal-XIV-il ġimgħa matul is-sena

13. Il-Ġimgħa tal-XIV-il ġimgħa matul is-sena

14. Is-Sibt tal-XIV-il ġimgħa matul is-sena

 

15.  Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena B

16. L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Karmelu (TO)

17. It-Tlieta tas-XV-il ġimgħa matul is-sena

18. L-Erbgħa tas-XV-il ġimgħa matul is-sena

19. Il-Ħamis tas-XV-il ġimgħa matul is-sena

20. Il-Ġimgħa tas-XV-il ġimgħa matul is-sena

21. Is-Sibt tas-XV-il ġimgħa matul is-sena

 

22. Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena B

23. Santa Briġida, Reliġjuża u Patruna tal-Ewropa (F)

24. It-Tlieta tas-XVI-il ġimgħa matul is-sena

25. San Ġakbu, Appostlu (F)

26. San Ġwakkin u Sant'Anna (TO)

27. Il-Ġimgħa tas-XVI-il ġimgħa matul is-sena

28. Is-Sibt tas-XVI-il ġimgħa matul is-sena

 

29.  Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena B

30.  It-Tnejn tas-XVII-il ġimgħa matul is-sena

31. San Injazju ta' Loyola, Presbiteru (TO)