ĠUNJU 2018

 

 

01. San Ġustinu, Martri (TO)

02. Is-Sibt tat-VIII ġimgħa matul is-sena

 

03.  Il-Ġisem u d-Demm għażiż tal-Mulej (S)

04. It-Tnejn tad-IX ġimgħa matul is-sena

05. San Bonifazju, Isqof u Martri (TO)

06. L-Erbgħa tad-IX ġimgħa matul is-sena

07. Il-Ħamis tad-IX ġimgħa matul is-sena

08. Il-Qalb Imqaddsa ta' Ġesł (S)

09. Il-Qalb bla Tebgħa tal-Verġni Marija (TO)

 

10. L-Għaxar Ħadd matul is-Sena B

11. San Barnaba, Appostlu (TO)

12. It-Tlieta tal-X ġimgħa matul is-sena

13. Sant'Antnin ta' Padova, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)

14. Il-Ħamis tal-X ġimgħa matul is-sena

15. Il-Ġimgħa tal-X ġimgħa matul is-sena

16. Is-Sibt tal-X ġimgħa matul is-sena

 

17. Il-Ħdax-il Ħadd matul is-Sena B

18. It-Tnejn tal-XI-il ġimgħa matul is-sena

19. It-Tlieta tal-XI-il ġimgħa matul is-sena

20. L-Erbgħa tal-XI-il ġimgħa matul is-sena

21. San Alwiġi Gonzaga, Reliġjuż (TO)

22. Il-Ġimgħa tal-XI-il ġimgħa matul is-sena

23. Is-Sibt tal-XI-il ġimgħa matul is-sena

 

24. It-Twelid ta' San Ġwann Battista (S)

25. It-Tnejn tat-XII-il ġimgħa matul is-sena

26. It-Tlieta tat-XII-il ġimgħa matul is-sena

27. L-Erbgħa tat-XII-il ġimgħa matul is-sena

28. San Irinew, Isqof u Martri (TO)

29. San Pietru u San Pawl, Appostli (S)

30. Is-Sibt tat-XII-il ġimgħa matul is-sena