KATEKEŻI DWAR IT-TALB

FL-UDJENZA ĠENERALI

It-talb huwa n-nifs tal-fidi, u l-aqwa espressjoni tiegħu. Bħal karba li toħroġ mill-qalb ta’ min jemmen u tintelaq bil-fiduċja f’idejn Alla.

Hekk beda din is-sensiela ta' Katekeżi, Il-Papa Franġisku dwar it-Talb. Katekeżi ġdida kull nhar ta' Erbgħa ...