L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Il-Kelma tal-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech  ...

 

 

Sena 2019

Henjin intom il-morda. Omelija f’Jum il-Morda fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. 17/02/2019.

Kelmtejn mill-qalb lill-adoloxxenti. li fix-xhur li ġejjin ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2019.

Meta d-dlam huwa dawl. Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2019.

Iż-Żgħażagħ u l-Anzjani Favur il-Ħajja. Messaġġ fil-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ Dar Ġużeppa Debono, Għajnsielem. 08/02/2019.

Il-ħajja umana mhix għat-tpartit. Omelija f’Jum il-Ħajja u Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 03/02/2019.

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, fil-Katidral ta’ Għawdex. 02/02/2019.

Omelija fil-Wasla lura tal-Kwadru għażiż tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb. 27/01/2019.

Omelija fl-okkażjoni taż-Żjara tal-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 26/01/2019.

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta’ San Franġisk de Sales. Knisja tas-Sultana tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, Victoria. 24/01/2019.

Omelija f'Quddiesa tat-13-il Anniversarju tal-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, Għawdex. 22/01/2019.

Biex ma jaħarbux mill-knisja. Omelija fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ix-Xagħra. 20/01/2019.

Ittra lill-Poplu ta’ Alla fl-okkażjoni ta' Pellegrinaġġ Djoċesan bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. 18/01/2019.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Knisja Rotunda tax-Xewkija. 13/01/2019.

Marija hija t-triq tal-Knisja. Diskors tal-Awguri tas-Sena l-ġdida lill-Kleru. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 12/01/2019.

Omelija fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2019.