L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Il-Kelma tal-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech  ...

 

 

Sena 2019

Wara l-mewt ta’ Kristu ħadd ma hu waħdu. Omelija fl-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 19/04/2019.

Ħamis ix-Xirka filgħaxija - it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Imħabba feruta. Omelija fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 18/04/2019.

Is-saċerdot jittrasmetti l-preżenza ta’ Alla. Ħamis ix-Xirka. Omelija fil-Quddiesa taż-Żjut, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 18/04/2019.

Omelija f’Ħadd il-Palm, fil-Katidral ta’ Għawdex. 14/04/2019.

Ma naħlux it-tbatija. Omelija fil-Festa devozzjonali tal-Verġni Mqaddsa Marija Addolorata, fil-Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria. 12/04/2019.

Nixtieq ninbidel f’Marija. Meditazzjoni fi tmiem il-Via Crucis Djoċesana, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 07/04/2019.

Ġesu’ jżarmana u jarmana. Omelija fis-sittin anniversarju tal-Ordinazzjoni presbite rali tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 06/04/2019.

Għandna bżonn nuċċali ġdid. Omelija fil-Quddiesa għall-Ħabsin tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 06/04/2019.

Ġesu’ ma jridx li nimxu mingħajr Omm. Omelija waqt l-Acies tal-Leġjun ta’ Marija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 31/03/2019.

Il-Qalb Materna ta’ Alla. Omelija fil-Pellegrinaġġ tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija – Sezzjoni Femminili fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu. 30/03/2019.

Marija, Omm il-Memorja. Omelija fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, fil-Kappella tal-Lunzjata, il-Belt Victoria. 25/03/2019.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni presbiterali ta’ Mons. Pawlu Cremona OP, Arċisqof emeritu ta’ Malta. 21/03/2019.

Omelija fil-Parroċċa tal-Qala fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp. 19/03/2019.

Omelija fil-Pontifikal tal-Festa ta’ San Girgor, fis-Santwarju Parrokkjali Ta’ Kerċem. 10/03/2019.

Marija, Omm il-Preżenza. Messaġġ lis-saċerdoti fi tmiem l-Eżerċizzi spiritwali tar-Randan fis-Sala tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 09/03/2019.

Ittra Pastorali għar-Randan 2019: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 09/03/2019.

Omelija tal-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied fil-Katidral ta’ Għawdex, Victoria. 06/03/2019.

Henjin intom il-morda. Omelija f’Jum il-Morda fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. 17/02/2019.

Kelmtejn mill-qalb lill-adoloxxenti. li fix-xhur li ġejjin ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2019.

Meta d-dlam huwa dawl. Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2019.

Iż-Żgħażagħ u l-Anzjani Favur il-Ħajja. Messaġġ fil-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ Dar Ġużeppa Debono, Għajnsielem. 08/02/2019.

Il-ħajja umana mhix għat-tpartit. Omelija f’Jum il-Ħajja u Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 03/02/2019.

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, fil-Katidral ta’ Għawdex. 02/02/2019.

Omelija fil-Wasla lura tal-Kwadru għażiż tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb. 27/01/2019.

Omelija fl-okkażjoni taż-Żjara tal-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 26/01/2019.

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta’ San Franġisk de Sales. Knisja tas-Sultana tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, Victoria. 24/01/2019.

Omelija f'Quddiesa tat-13-il Anniversarju tal-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, Għawdex. 22/01/2019.

Biex ma jaħarbux mill-knisja. Omelija fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ix-Xagħra. 20/01/2019.

Ittra lill-Poplu ta’ Alla fl-okkażjoni ta' Pellegrinaġġ Djoċesan bil-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. 18/01/2019.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Knisja Rotunda tax-Xewkija. 13/01/2019.

Marija hija t-triq tal-Knisja. Diskors tal-Awguri tas-Sena l-ġdida lill-Kleru. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 12/01/2019.

Meta ser tasal is-sitwazzjoni? Un appello già rivolto dai presuli dell’isola alla Comece, Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea, perché “l’Europa mostri compassione e solidarietà concreta verso i più vulnerabili. Città del Vaticano. 07/01/2019.

Omelija fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2019.