L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

 

Dun Karm Mercieca

 

 

Ħames laqgħat ta’ Eżerċizzi Spiritwali għall-Miżżewġin li saru fil-Knisja Parrokkjali Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien bejn l-14 u t-18 ta’ Marzu 2011.