Home          |          Email          |                                                                                                                     Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta

 

 

 

Mons. Ġużeppi Farrugia

President tal-Kummissjoni Malta fl-Ewropa.

Lecturer tat-Teoloġija

fl-Universita' Malta

u

Seminarju ta' Għawdex

 

Ħsieb għal kull jum tal-Avvent (Sena "C")

Sena 2012

minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

r    It-Tnejn tal-Ewwel Ġimgħa ta’ l-Avvent - Ġej biex ifejjaqna.

r    It-Tlieta tal-Ewwel Ġimgħa ta’ l-Avvent - Ġej biex jagħtina viżjoni.

r    L-Erbgħa tal-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent - Ġej biex isaħħaħna. 

r    Il-Ħamis tal-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent - Ġej biex iwissina.

r    Il-Ġimgħa tal-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent - Ġej biex idawwalna.

r    Is-Sibt tal-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent - Ġej biex jifdina.

 

r    It-Tnejn tat-Tieni Ġimgħa ta’ l-Avvent - Ġej biex jeħlisna.

r    It-Tlieta tat-Tieni Ġimgħa ta’ l-Avvent - Ġej ifittixna.

r    L-Erbgħa tat-Tieni Ġimgħa tal-Avvent - Ġie biex iserraħna.   

r    Il-Ħamis tat-Tieni Ġimgħa tal-Avvent - Ġie biex jisfidana.

r    Il-Ġimgħa tat-Tieni Ġimgħa tal-Avvent - Ġie biex isabbarna.

r    Is-Sibt tat-Tieni Ġimgħa tal-Avvent - Ġie biex jikkonsagrana.

 

r    It-Tnejn tat-Tielet Ġimgħa ta’ l-Avvent - Ejja għallimna.

r    It-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa ta’ l-Avvent - Ejja mexxina.

r    L-Erbgħa tat-Tielet Ġimgħa tal-Avvent - Ejja ġeddidna.

r    Il-Ħamis tat-Tielet Ġimgħa tal-Avvent - Ejja qaddisna.

r    Il-Ġimgħa tat-Tielet Ġimgħa tal-Avvent - Ejja berikna.

r    Is-Sibt tat-Tielet Ġimgħa tal-Avvent - Ejja wrina wiċċek.

Home          |          Email          |                                                                                                                     Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta