Il-Papa Franġisku dwar il-Ġublew tal-Ħniena

 

Il-Papa Franġisku jħabbar il-ħsieb tiegħu dwar il-Ġublew tal-Ħniena.  13/03/2015.

Ittra tal-Papa Franġisku dwar l-Indulġenza fil-Ġublew tal-Ħniena. 01/09/2015.

Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena.  San Pietru. 08/12/2015.

 

Katekeżi waqt l-Udjenzi Ġenerali ta' nhar ta' Erbgħa

01. Għaliex il-Ġublew tal-Ħniena. 09/12/2015.

02. Is-Sinjali tal-Ġublew. 16/12/2015.

03. Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena. 30/12/2015.

04. Isem Alla hu l-Ħanin. 13/01/2016.

05. Alla jisma' l-karba u jagħmel il-patt. 27/01/2016.

06. Ħniena u Ġustizzja. 03/02/2016.

07. Il-Ġublew fil-Bibbja. Ġustizzja u qsim ma' xulxin. 10/02/2016.

08. Ħniena u Poter. 24/02/2016.

09. Ħniena u Korrezzjoni. 02/03/2016.

10. Ħniena u Faraġ. 16/03/2016.

11. It-Tridu tal-Għid fil-Ġublew tal-Ħniena. 23/03/2016.

12. Il-Ħniena tħassar id-dnub. 30/03/2016.

13. Il-Vanġelu tal-Ħniena. 06/04/2016.

14. Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju. 13/04/2016.

15. Id-dmugħ tal-midinba jikseb il-maħfra. 20/04/2016.

16. Mur u agħmel hekk int ukoll. 27/04/2016.

17. In-nagħġa l-mitlufa. 04/05/2016.

18. Il-Missier Ħanin. 11/05/2016.

19. Faqar u Ħniena. 18/05/2016.

20. It-Talb għajn ta' Ħniena. 25/05/2016.

21. It-Talba umli tikseb il-Ħniena. 01/06/2016.

22. L-Ewwel sinjal tal-Ħniena: Kana. 08/06/2016.

23. Il-Ħniena hi dawl. 15/06/2016.

24. Il-Ħniena tnaddaf il-Qalb. 22/06/2016.

25. Il-Faraġ għal Omm. 10/08/2016.

26. Il-Ħniena għodda tal-Komunjoni. 17/08/2016.

27. Il-Ħniena tagħti Dinjità. 31/08/2016.

28. Hi l-ħniena li ssalva. 07/09/2016.

29. Tgħallmu minni. 14/09/2016.

30. Inħennu bħall-Missier. 21/09/2016.

31. Il-Maħfra fuq is-Salib. 28/09/2016.

32. L-Opri tal-Ħniena Korporali u Spiritwali. 12/10/2016.

33. Itma' lil min hu bil-ġuħ. Isqi lil min hu bil-għatx. 19/10/2016.

34. Ilqa' lill-barrani u libbes lil min hu għawien. 26/10/2016.

35. Żur il-morda u l-ħabsin. 09/11/2016.

36. Nistabru b'min idejjaqna. 16/11/2016.

37. Nagħtu parir u Ngħallmu. 23/11/2016.

38. Nitolbu lil Alla għall-ħajjin u għall-mejtin. 30/11/2016.

 

Katekeżi waqt l-Udjenzi Straordinarju tal-Ġublew tal-Ħniena

01. Ħniena u Missjoni. 30/01/2016.

02. Ħniena u Impenn. 20/02/2016.

03. Ħniena u Qadi. 12/03/2016.

04. Ħniena u Karità. 09/04/2016.

05. Ħniena u Rikonċiljazzjoni. 30/04/2016.

06. Il-Ħniena hi pjetà. 14/05/2016.

07. Ħniena u Konverżjoni. 18/06/2016.

08. L-Opri tal-Ħniena. 30/06/2016.

09. Ħniena u Fidwa: 10/09/2016.

10. Ħniena u Djalogu. 22/10/2016.

11. Ħniena u Inklużjoni. 12/11/2016.