KITBIET APPOSTOLIĊI:  Kostituzzjonijiet - Eżortazzjonijiet - Ittri

□   Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku lill-Persuni Kkonsagrati fl-okkażjoni tas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.  28/11/2014.

□   Evangelii Gaudium, Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar it-tħabbira tal-Evanġelju fid-dinja tallum, 24/11/2013.

□   Amoris Laetitia - Il-Ferħ tal-Imħabba. Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku dwar l-Imħabba fil-Familja. publikata - 08/04/2016.

□   Misericordia et Misera.  Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.