SENA "Ċ"

 

Żmien l-Avvent

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Kif nistennew lil Ġesu' ġej. Lq 3, 1-6.  [part i] ... [part ii]

It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ġesł jrid jidħol f'ħajtek. Lq 3, 1-6.  [part i]   ...   [part ii]

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Nikkonvertu fil-prattika. Lq 3, 10-18.  [part i]   ...   [part ii]

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent. Embryo Freezing & Abortion.   [part i]   ...   [part ii]

 

Żmien il-Milied

Il-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied. Il-Familja Mqaddsa. Lq 2, 41-52.

L-Epifanija tal-Mulej. Is-Slaten Maġi. Mt 2, 1-12.

 

Żmien ir-Randan

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Ġesł u Satana. Lq 4, 1-13.

It-Tieni Ħadd tar-Randan. It-Trasfigurazzjoni ta' Ġesł. Lq 9, 28-36.

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Żmien ta' Konverżjoni. Lq 13, 1-9.

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Missier għani fil-Ħniena. Lq 15, 1-3, 11-32.

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Maqbuda fil-fatt. Ġw 8, 1-11.

Ħadd il-Palm u Ħadd il-Passjoni tal-Mulej. (illum fil-quddies jinqara r-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej skont San Luqa)

 

Żmien il-Għid

Ħadd il-Għid. Qam mill-Mewt. Lq 24, 13-25.

It-Tieni Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Ħniena Divina. Ġw 20, 19-31.

It-Tielet Ħadd tal-Għid. Tħobbni int? Ġw 21, 1-19.

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Ġesu' hu r-Ragħaj it-Tajjeb. Ġw 10, 27-30.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid. Nintgħarfu mill-Imħabba. Ġw 13, 31-35.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid. Intimitą ma' Ġesł. Ġw 14, 23-29.

Is-Seba' Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Xhieda fl-Ispirtu. Lq 24, 46-53.

Għid il-Ħamsin. L-Ispirtu s-Santu jinżel fuq il-Knisja. Atti 2, 1-11.

It-Trinitą Qaddisa. Ġw 16, 12-15.

Is-Solennitą tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Ġesu' jgħallem, ifejjaq u jitma. Lq 9, 11-17.

 

Żmien matul is-Sena "Ċ"

Il-Magħmudija tal-Mulej. Lq 3, 15-22. (L-Ewwel Ħadd matul is-Sena u l-aħħar Ħadd ta' Żmien il-Milied)

It-Tieni Ħadd matul is-Sena. It-Tieġ ta' Kana. Ġw 2, 1-11.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena. Ġesł fis-Sinagoga ta' Nazaret. Lq 4, 14-21.

Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena. Ġesł miċħud f'Nazaret. Lq 4, 21-30.

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena, Qabda kbira. Lq 5, 1-11.

   (Mis-Sitt Ħadd sad-Disa' Ħadd matul is-Sena ara 'l fuq fit-taqsima tal-Ħdud wara l-Għid)

L-Għaxar Ħadd matul is-Sena. Qum. Lq 7, 11-17.

Il-Ħdax-il Ħadd matul is-Sena. Midimba kuraġġuża. Lq 7, 36-8,3.

It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena. Min tgħidu li jien? Lq 9, 18-24.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena. Determinati. Lq 9, 51-62.

L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena. Inti għandek missjoni! Lq 10, 1-12, 17-20.

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. Is-Sammaritan il-Ħanin. Lq 10, 25-37.

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. Xogħol u Talb. Lq 10, 38-42.

Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. Il-Missierna. Lq 11, 1-13.

It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena. Ir-Regħba. Lq 12, 13-21.

Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena. Tibżax merħla ċkejkna. Lq 12, 32-34.

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Nar ġejt inqabbad! Lq 12, 49-53.

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Mill-bieb id-dejjaq! Lq 13, 22-30.

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Inżommu postna! Lq 14, 7-14.

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Ġesł qabel kollox! Lq 14, 25-33.

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Mgħannqin mill-ġdid! Lq 15, 1-32.

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Inħaddmu moħħna! Lq 16, 1-13.

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Aljenati mill-oħrajn? Lq 16, 19-31.

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Inħaddmu l-Fidi! Lq 17, 5-10.

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Imweġġa'?  Fejn sejjer? Lq 17, 11-19.

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. Nitolbu on the go! Lq 18, 1-8.

It-Tletin Ħadd matul is-Sena. Ħniena, Mulej! Lq 18, 9-14.

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena. Inżel minn hemm! Lq 19, 1-10.

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena. U wara l-mewt? Lq 20, 37-38.

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena. Ippersegwitati! Lq 21, 5-19.

L-Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-Sena. Saltan fija, Mulej! Lq 23, 35-43.