L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Il-Kelma tal-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Charles J. Scicluna  ...

 

 

Sena 2019

L‑Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Omelija fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 19/04/2019.

Illum huwa l-jum ta' min għandu l-għatx għal Ġesù mingħajr ma jaf. Omelija f'Ħamis ix-Xirka filgħaxija fil‑Konkatidral ta' San Ġwann - it‑Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. 18/04/2019.

Min jiltaqa' magħna qed jiltaqa' ma' xhud tal-fidwa ta' Alla? Omelija fil‑Quddiesa taż-Żjut, fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 18/04/2019.

Dawn il-jiem qaddisa huma tifkira ħajja ta' dak kollu li għamel għalina l-Mulej Ġesù. Ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm - Omelija tal-Quddiesa fil‑Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 14/04/2019.

Qiegħed nisma' l-Kelma ta' Alla? Qiegħed inwettaqha? Omelija tal-Quddiesa f'Jum id-Duluri għall-impjegati tal-APS Bank fil-Knisja Parrokkjali, is-Swatar. 12/04/2019.

Quddiesa fil-Festa ta' San Vincenz Ferreri. 05/04/2019.

Il‑figura tal‑President tar‑Repubblika hija mogħtija lilna u aħna bi pjaċir nilqgħuha bħala sinjal tal‑għaqda ta’ bejnietna. Quddiesa Għal Art Twelidna fl-inawgurazzjoni tal-President il-ġdid tar-Repubblika ta’ Malta, l-E.T. Dr George Vella. 04/04/2019.

Il-ftuħ tal-proċess djoċesan tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta’ Brother Louis Camilleri F.S.C. Ċelebrazzjoni u Quddiessa kienu fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. 31/03/2019.

Titbegħidx mill-qrar, ersaq lejn il-qrar. Pellegrinaġġ u Quddiesa bl-istatwa ta’ Ġesù Redentur fl-Isla. 29/03/2019.

Fik sibna ragħaj ta’ qalb ħelwa u umli. Messaġġ tal-Arċisqof f’għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta’ Mons. Pawlu Cremona u Mons. George Frendo. 24/03/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Niċċelebraw il-vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjunarji. 22/03/2019.

Inkunu pontijiet ta’ umiltà u maħfra bħalma kien Mons. Ġużeppi Mercieca. Quddiesa fit-tielet anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca. 21/03/2019.

Il-vera tifsira tas-sawm fir-Randan. Quddiesa matul l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku fid-Dar Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq.

Nitgħallmu mill-Madonna naffaċċjaw il-ħajja kif tkun. Omelija tal-Quddiesa wara l-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar. 10/03/2019.

Ittra Pastorali għar-Randan 2019: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 09/03/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 07/03/2019.

Il-Mulej jitlobna li t-triq li qbadna jkollha bħala xhud, lill-Missier. L-Arċisqof fil-quddiesa fl-Erbgħa tal-Irmied fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. 06/03/2019.

'Taqtgħux qalbkom mid-dgħufija tagħkom ... kunu intom!' Omelija tal-Arċisqof lis-seminaristi li rċevew il-Ministeru tal-Lettorat fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 04/03/2019.

L-Arċisqof Scicluna jwiegħed li se jipproteġi l-minuri “akkost ta’ kollox”. It-tieni preżentazzjoni tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

Taking Responsibility and Prevention of Abuse. Diskors fil-Vatikan, fl-ewwel jum tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat minn TV Kanadiż, Salt and Light fil-programm, Witness. 20/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Ir-responsabbiltà u d-determinazzjoni tal-Knisja għall-protezzjoni tal-minuri. 20/02/2019.

X’se ngħaddu lil uliedna? Mużewijiet jew fidi ħajja? Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta. 10/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof. San Pawl, l-Ewkaristija u l-Quddiesa tal-Ħadd. 10/02/2019.

Nitolbu biex il-Mulej ikun għalina u għas-soċjetà tagħna d-dawl, il-glorja u s-salvazzjoni. Omelija fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/02/2019.

Ejjew ninbidlu iżjed f’dixxipli tal-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fil-Vġili tal-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katirdal ta' San Pawl, l-Imdina. 26/01/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Xhieda ta’ ekumeniżmu ta’ karità. 25/01/2019.

Noqogħdu lura milli neqirdu dak li hu sabiħ għas-skapitu tal-flus. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-tnedija tal-ktieb “The Apostolato of the Conventual Church of St John in Valletta” u l-inawgurazzjoni tar-restawr fuq il-pittura ta’ San Ġwann minn Mattia Preti. 24/01/2019.

L-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali f’Santa Luċija. 20/01/2019.

M’hemmx ġustizzja jekk m’hemmx rispett lejn il-verità. Diskors fl-Inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. Tribunal Metropolitan, Il-Belt Valletta. 23/01/2019.

Inutli nqim statwa tal-injam u f’qalbi nobgħod lil xi ħadd. Omelija waqt Quddiesa fil-festa liturġika ta’ San Sebastjan. Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan. 20/01/2019.

Ippreparaw għat-tieġ b’mod spiritwali. Quddiesa għall-koppji għarajjes li ser jiżżewġu matul din is-sena, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 19/01/2019.

It-tagħlima li l-martri ta’ dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara. Omelija fil-festa tal-Magħmudija ta’ Sidna Ġesù Kristu u radd il-ħajr lil Alla tal-beatifikazzjoni ta’ Sor Angele-Marie Littlejohn. Knisja Parrokkjali Għargħur. 13/01/2019.

Il-ferħ u l-entużjażmu taż-żgħażagħ missjunarji. 09/01/2019.

Nitolbu biex il-ministeru tiegħek ikompli jkun dawl għall-ġnus. Omelija f'Quddiesa tal-20 anniversarju tal-episkopat tan-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D’Errico. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/01/2019.

Qlubkom erfgħuhom ’l fuq lejn il-Mulej. Omelija f'Quddiesa tal-Epifanija. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/01/2019.

Id-deheb, l-inċens u l-mirra fil-ħajja tal-miżżewġin. Omelija waqt Quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2018. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.05/01/2019.

L-Arcisqof Charles J. Scicluna fi żjara fuq il-Vapur Seawatch. 05/01/2019.

Nibdew is-sena billi nagħrfu li għandna bżonn lill-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2019.