L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Il-Kelma tal-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Charles J. Scicluna  ...

 

 

Sena 2019

L-Arċisqof Scicluna jwiegħed li se jipproteġi l-minuri “akkost ta’ kollox”. It-tieni preżentazzjoni tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

Taking Responsibility and Prevention of Abuse. Diskors fil-Vatikan, fl-ewwel jum tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna intervistat minn TV Kanadiż, Salt and Light fil-programm, Witness. 20/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Ir-responsabbiltà u d-determinazzjoni tal-Knisja għall-protezzjoni tal-minuri. 20/02/2019.

X’se ngħaddu lil uliedna? Mużewijiet jew fidi ħajja? Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta. 10/02/2019.

Vlogg tal-Arċisqof. San Pawl, l-Ewkaristija u l-Quddiesa tal-Ħadd. 10/02/2019.

Nitolbu biex il-Mulej ikun għalina u għas-soċjetà tagħna d-dawl, il-glorja u s-salvazzjoni. Omelija fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/02/2019.

Ejjew ninbidlu iżjed f’dixxipli tal-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fil-Vġili tal-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katirdal ta' San Pawl, l-Imdina. 26/01/2019.

Vlogg tal-Arċisqof: Xhieda ta’ ekumeniżmu ta’ karità. 25/01/2019.

Noqogħdu lura milli neqirdu dak li hu sabiħ għas-skapitu tal-flus. Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-tnedija tal-ktieb “The Apostolato of the Conventual Church of St John in Valletta” u l-inawgurazzjoni tar-restawr fuq il-pittura ta’ San Ġwann minn Mattia Preti. 24/01/2019.

L-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali f’Santa Luċija. 20/01/2019.

M’hemmx ġustizzja jekk m’hemmx rispett lejn il-verità. Diskors fl-Inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi. Tribunal Metropolitan, Il-Belt Valletta. 23/01/2019.

Inutli nqim statwa tal-injam u f’qalbi nobgħod lil xi ħadd. Omelija waqt Quddiesa fil-festa liturġika ta’ San Sebastjan. Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan. 20/01/2019.

Ippreparaw għat-tieġ b’mod spiritwali. Quddiesa għall-koppji għarajjes li ser jiżżewġu matul din is-sena, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 19/01/2019.

It-tagħlima li l-martri ta’ dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara. Omelija fil-festa tal-Magħmudija ta’ Sidna Ġesù Kristu u radd il-ħajr lil Alla tal-beatifikazzjoni ta’ Sor Angele-Marie Littlejohn. Knisja Parrokkjali Għargħur. 13/01/2019.

Il-ferħ u l-entużjażmu taż-żgħażagħ missjunarji. 09/01/2019.

Nitolbu biex il-ministeru tiegħek ikompli jkun dawl għall-ġnus. Omelija f'Quddiesa tal-20 anniversarju tal-episkopat tan-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D’Errico. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/01/2019.

Qlubkom erfgħuhom ’l fuq lejn il-Mulej. Omelija f'Quddiesa tal-Epifanija. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 06/01/2019.

Id-deheb, l-inċens u l-mirra fil-ħajja tal-miżżewġin. Omelija waqt Quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2018. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.05/01/2019.

L-Arcisqof Charles J. Scicluna fi żjara fuq il-Vapur Seawatch. 05/01/2019.

Nibdew is-sena billi nagħrfu li għandna bżonn lill-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 01/01/2019.